· 

Zeeuwse gemeenten bieden bovengemiddeld aantal subsidies voor verduurzamen woning

Naast twee landelijke regelingen om de woning te verduurzamen, kunnen huiseigenaren vaak ook een gemeentelijke subsidie hiervoor aanvragen.

41% van de Nederlandse gemeenten biedt deze aanvullende regelingen voor verduurzaming van de woning. In Zeeland blijkt dit percentage significant hoger: elke Zeeuwse gemeente biedt namelijk minstens één aanvullende subsidie. Dit blijkt uit een analyse door Vattenfall van alle Nederlandse energiesubsidies en aanvragen.

Alle Zeeuwse gemeenten stimuleren woningverduurzaming
Op lokaal niveau wordt in Zeeland verduurzaming het meest gestimuleerd in de gemeenten Borsele, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Veere. Inwoners kunnen hier namelijk twee gemeentelijke energiesubsidies aanvragen, onder meer voor het aanleggen groene daken en voor energieneutrale nieuwbouw. In andere Zeeuwse gemeenten is er één aanvullende regeling van kracht. Op landelijk niveau worden de meeste gemeentelijke subsidies aangeboden in Sint Anthonis en Nijmegen. Huiseigenaren kunnen hier namelijk zelfs aanspraak maken op vier  aanvullende subsidies om de woning te verduurzamen.

Landelijke ISDE subsidie populairst in Noord-Beveland
De Landelijke Investeringssubsidie Duurzame Energie voor Duurzame Energieopwekking (ISDE) kan door woningeigenaren worden aangevraagd voor de aanschaf van pelletkachels, warmtepompen, zonneboilers en biomassaketels. In Zeeuwse gemeenten werden in 2016 en 2017 per 10.000 huishoudens gemiddeld 81 ISDE subsidieaanvragen toegezegd. Dit aantal ligt significant hoger dan het landelijke gemiddelde van 51 aanvragen. De meeste Zeeuwse subsidieaanvragen werden in Noord-Beveland ingewilligd. Per 10.000 huishoudens werden daar 128 aanvragen afgehandeld, waarvan 42% voor pelletkachels.

De minste Zeeuwse ISDE subsidieaanvragen werden gedaan in de gemeente Vlissingen: 30 per 10.000 huishoudens.

Reactie schrijven

Commentaren: 0