Stevig gesprek met staatssecretaris Barbara Visser van Defensie over marinierskazerne

Maandag 27 januari 2020 sprak staatssecretaris Visser op het provinciehuis met bestuurders van waterschap Scheldestromen, gemeente Vlissingen en provincie Zeeland.

Afgelopen vrijdag 24 januari gaf zij na afloop van de ministerraad namelijk aan, zo snel mogelijk in gesprek te willen gaan met de Zeeuwse overheden over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen.
Stevig gesprek
In een stevig gesprek bood de staatssecretaris haar excuses aan voor de ontstane commotie. Het was niet haar bedoeling geweest ‘Zeeland’ te passeren en ze had gemeente, waterschap en provincie mee willen nemen in haar zorgen over de marinierskazerne.

Geschaad vertrouwen
De Zeeuwse delegatie had daar weinig boodschap aan. Gedeputeerde Dick van der Velde: "Geschaad vertrouwen herstel je niet door even sorry te zeggen. Daar is wel meer voor nodig." Zeker omdat de staatssecretaris tijdens het gesprek toegaf, andere locaties dan Vlissingen te hebben onderzocht als mogelijke vestigingsplaats voor een nieuwe marinierskazerne.

Dilemma
Staatssecretaris Visser besprak tijdens het gesprek haar dilemma. Enerzijds heeft zij zorgen over de toekomstbestendigheid van het Korps Mariniers, aan de andere kant ziet ze ook de economische betekenis van de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen. De Zeeuwse bestuurders herkenden haar dilemma niet en hebben van de staatssecretaris geen nieuwe argumenten gehoord, waarom verhuizing van Doorn naar Vlissingen zou moeten worden heroverwogen.

Realisatie marinierskazerne
Dat neemt niet weg dat provincie, waterschap en gemeente aan de staatssecretaris - net als de afgelopen 8 jaar - alle medewerking willen verlenen, zolang het leidt tot uitvoering van de plannen rond de marinierskazerne in Vlissingen. Daarbij zijn mogelijke alternatieven voor de Zeeuwse bestuurders onbespreekbaar. Wethouder Albert Vader: "Wij spreken over realisatie, niet over compensatie. Dat is voor ons totaal niet aan de orde." Als de staatssecretaris wil doorpraten met de Zeeuwse bestuurders over realisatie van de kazerne, dan zijn de laatsten daartoe graag bereid. Bron: vlissingen.nl

Lees ook: Zeeuwse bestuurders woedend op staatssecretaris Visser vanwege weergave gesprek (RTL nieuws)

Reactie schrijven

Commentaren: 3
 • #1

  Harold (dinsdag, 28 januari 2020 08:36)

  Werkgelegenheid voor derden mag nooit doorslaggevend zijn voor zaken die primair de krijgsmacht betreffen. Eventuele werkgelegenheid voor de regio is slechts bijvangst. Vergeet ook niet dat de partners van al die 1800 mariniers werkloos raken en in de regio Vlissingen op zoek moeten gaan naar een nieuwe baan. Verhuizing van kazerne naar Vlissingen is gewoon een ondoordacht plan. Nu heeft Vlissingen de kans om daadwerkelijke compensatie te claimen. Grijp die kans!

 • #2

  jack (dinsdag, 28 januari 2020 13:32)

  1800 een nieuwe baan Harold ?
  Ik weet niet waar je dat vandaan hebt.
  Je bent niet verplicht om te verhuizen. Je kan daar ook gewoon blijven wonen. Rijd je lekker heen en weer zoalss zo velen van de samenleving.
  Als je A zegt moet je ook B zeggen. En niet van alles er bij halen.

 • #3

  Harold (woensdag, 29 januari 2020 14:59)

  Het probleem voor onze mariniers is dat er ooit "A" is gezegd op grond van een overheidsbrede afweging in plaats van een zuivere krijgsmachtgerichte afweging.
  Beginnersfout #1 in de politiek is belangen van derden (lees o.a. werkgelegenheid voor burgers crëeren, lokale economie stimuleren e.d.) te laten prevaleren boven de primaire belangen van onze krijgsmacht. In dat geval dient een goede staatssecretaris ook "geen B" durven te zeggen.
  De mariniers zijn gewoon niet gebaat bij een kazerne in Vlissingen die veel te ver weg ligt van alle gewenste oefenlocaties en bovendien simpelweg niet voldoet aan de vereisten.
  Zeeland is veel meer gebaat bij rechtstreekse financiële impulsen door de overheid in bereikbaarheid, stimuleren van startende ondernemers en vestiging van civiele ondernemingen dan vestiging van een kazerne. Bovendien worden opdrachten voor Defensie doorgaans aanbesteed en dan is het maar helemaal de vraag of de opdracht aan een Zeeuwse onderneming wordt gegund.
  Om nog even terug te komen op bovenstaande opmerking t.a.v. de reisafstand:
  De reisafstand Doorn-Vlissingen is maar liefst 177 km enkele reis, met een reistijd van 1 uur en 45 minuten. Dat houdt in alle redelijkheid geen mens vol.
  Mijn stelling dat Vlissingen 1800 werkzoekende Mariniers-partners erbij krijgt is dus goed verdedigbaar (en dan heb ik al die werkzame kinderen uit die gezinnen nog niet meegeteld..).
  Een beetje verstandige Zeeuwse bestuurder gaat voor compensatie in plaats van het willens en wetens afdwingen van een door Defensie onwenselijk geachte locatie.