Bestuurders provincie en gemeente Vlissingen sturen brief aan minister president Rutte

Aangeslagen en zwaar teleurgesteld: zo omschreven Zeeuwse bestuurders zich dinsdagavond na het twee uur durend gesprek met staatssecretaris Visser van Defensie over de marinierskazerne.

"Na twee uur kwam het hoge woord eruit: ze wil de kazerne niet naar Vlissingen verhuizen". Aanwezig bij dit gesprek waren commissaris van de Koning Han Polman, Dick van der Velde, burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen en de Vlissingse wethouder Albert Vader.

'Nog geen besluit'
Visser zelf stelde na afloop van het gesprek dat er nog geen definitief besluit is genomen. Ze wilde de uitspraken van Polman en Van der Velde, dat ze heeft gezegd dat Defensie de verhuizing niet meer ziet zitten, niet bevestigen. "Dat zijn de woorden van Zeeland."

Aarzelingen nader toegelicht
Visser legt uit: "Op verzoek van Zeeland heb ik mijn aarzelingen nader toegelicht. Wat is er nu veranderd ten opzichte van het besluit uit 2012? Dat zijn zaken op personeel, operationeel en financieel vlak. Aan de ene kant zijn er zorgen, hoe zorgen wij dat we voldoende mensen houden in het Korps. Aan de andere kant zijn er afspraken met Zeeland. Die twee belangen willen we met elkaar wegen."

Geruchten
"Alle contracten zijn getekend en we hebben altijd op een prettige manier contact gehad met het ministerie van Defensie. Ik vind de huidige gang van zaken bijzonder vreemd en onbeschoft", zegt wethouder Vader. Vorige week gingen de eerste geruchten dat Visser een streep zou zetten door de nieuwe kazerne. Dat er een concrete andere locatie werd genoemd in de berichten vond de wethouder zorgwekkend. "We hebben direct contact gezocht met het ministerie maar kregen geen bevredigend antwoord. "Voor zover wij weten komt de kazerne gewoon in Vlissingen. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat ze ons zo zouden schofferen." Verantwoordelijk wethouder Albert Vader is duidelijk niet te spreken over de handelwijze van het ministerie van Defensie.

Beslissing nu aan het kabinet
Omdat staatssecretaris Visser aangaf dat de beslissing nu aan het kabinet is, richten de bestuurders van provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen hun brief nu aan minister president Rutte. Na afloop van het gesprek van de Zeeuwse bestuurders met de staatssecretaris op dinsdagavond 11 februari 2020 was het duidelijk dat Defensie niets ziet in de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen.

Heroverwegingsproces over de Marinierskazerne
In de brief zeggen de bestuurders in de inleiding dat zij zeer teleurgesteld zijn in het proces van de afgelopen maanden. "De staatssecretaris heeft nu bevestigd wat wij al enkele weken vreesden, namelijk dat er een heroverwegingsproces over de Marinierskazerne heeft plaatsgevonden, waar wij opzettelijk buiten zijn gehouden. De inzet was kennelijk om ons te confronteren met een voldongen feit. Wij blijven van mening dat dit niet de wijze is waarop overheden met elkaar om horen te gaan. Deze handelswijze tart de beginselen van behoorlijk bestuur en schaadt het vertrouwen tussen kabinet en regio."

Brief aan minister president Rutte
De brief gaat verder in op de onderwerpen die tijdens het gesprek aan de orde kwamen. "In de argumenten die tot nu toe aan ons gegeven zijn, zien wij geen objectieve rechtvaardiging voor de heroverweging, laat staan voor het besluit dat de staatssecretaris nu voornemens is aan uw kabinet voor te leggen."

Het kabinet neemt op 1 april 2020 een besluit hierover.

Brief gericht aan minister president Rutte

Download
Brief Marinierskazerne.pdf
Adobe Acrobat document 625.4 KB

Reactie schrijven

Commentaren: 0