Burgemeester Vlissingen Bas van den Tillaar in Nieuwsuur 'vertrouwen ernstig geschaad'

Burgemeester van Vlissingen Bas van den Tillaar was vrijdagavond te gast bij Nieuwsuur.

Zeeuwen zijn boos over mislopen marinierskazerne. Het kabinet heeft achter de rug van Zeeland om gezocht naar alternatieven voor Vlissingen als locatie voor de marinierskazerne.

Dat zeggen de Zeeuwse commissaris van de koning Han Polman en de burgemeester van Vlissingen in een reactie op het kabinetsbesluit om de kazerne naar Nieuw-Milligen te verhuizen. Komt het nog goed tussen Zeeland en Den Haag? Burgemeester van Vlissingen Bas van den Tillaar gaf zijn reactie hierop in Nieuwsuur. 

Zeeuwse bestuurders reageren op voorgenomen kabinetsbesluit
“Het kabinet gaat er een harde dobber aan krijgen om het geschade vertrouwen te herstellen.” Dat was de eerste reactie van Zeeuwse bestuurders op de twee voorgenomen besluiten van het kabinet die op 14 februari 2020 door vicepremier Hugo de Jonge werden bevestigd tijdens zijn persconferentie. De bestuurders zijn ronduit verbijsterd hoe Defensie met Zeeland is omgegaan. De Jonge meldde dat het kabinet enerzijds “voornemens” is de kazerne niet te verplaatsen naar Vlissingen, en aan de andere kant wil werken aan compensatie voor Zeeland. Voor het eerst zijn vrijdag na de ministerraad onderliggende rapporten verschenen, die de Zeeuwen nota bene van de website van de Tweede Kamer hebben moeten downloaden.

Geheime operatie “project i”
De omvang van de geheime operatie in defensiekringen kennelijk bekend als “project i” – blijkt nog groter dan al werd verondersteld. In juli 2019 is al gesproken over het vervolg van het onderzoek naar mogelijk alternatieve locaties. Terwijl de staatssecretaris steeds ontkende dat andere locaties werden onderzocht. “Onbehoorlijk bestuur”, aldus commissaris van de Koning Polman en burgemeester Van den Tillaar.

Beloften gedaan aan Zeeland
De burgemeester en de commissaris van de Koning wonden er geen doekjes om in de persconferentie als reactie op de verklaring van vicepremier De Jonge. Waar het kabinet spreekt van “verwachtingen”, wezen zij op harde “overeenkomsten”. En het gaat niet om “de belangen ván Zeeland”, er zijn simpelweg beloften gedaan áán Zeeland.

Compensatiepakket samenstellen
Het is de bedoeling dat er onder verantwoordelijkheid van minister Knops een speciaal adviseur komt voor Zeeland die een compensatiepakket moet samenstellen om Zeeland en Vlissingen genoegdoening te bieden. Dat wordt een pittige klus, volgens de Zeeuwse bestuurders. Want de geleden schade is zeer groot. Niet alleen moeten de reeds gemaakte kosten worden vergoed, de opdracht voor de speciaal adviseur zal vooral zijn om te zoeken naar een structurele economische versterking. Want dat was het doel van de Marinierskazerne die overigens zelf onder meer al compensatie was voor eerder vertrokken Rijksdiensten. Daarnaast noemde commissaris Polman de geleden imagoschade “onbetaalbaar”.

Kabinet moet zich aan zijn afspreken houden
Polman en Bas van den Tillaar deden tot slot een indringend beroep op zowel het kabinet als met name de Tweede Kamer. “Onze volksvertegenwoordiging moet het kabinet aan zijn afspraken houden, en erop toezien dat Zeeland krijgt waar het recht op heeft.”

De kamer brief en de bijlagen zijn terug te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Video verslag Nieuwsuur

Reactie schrijven

Commentaren: 0