Zeeuws maritiem muZEEum Vlissingen ontvangt bruiklenen uit Collectie Inder Rieden

Het Zeeuws maritiem muZEEum Vlissingen verwerft zes maritieme topstukken uit de Inder Rieden collectie.
De bruikleen geldt voor 10 jaar en betreft 17de-eeuwse scheepsportretten en zeegezichten uit de collectie van de Londense verzamelaar van Nederlandse afkomst Anthony Inder Rieden (1940). Samen met Inder Rieden is een aantal werken geselecteerd die perfect past bij het verhaal van de toekomstige nieuwe inrichting van het muZEEum.
Bekendmaking van de bruikleen van zes schilderijen uit de Inder Rieden
Collectie in aanwezigheid van zoon Michiel Inder Rieden (rechts) en
Onno Bakker, directeur muZEEum. (Foto Lex de Meester)

Met de vernieuwing wil het muZEEum zich positioneren als hét zeevaardersmuseum van Nederland. Eén van de bruiklenen is het grote doek van Jacob Bellevois dat de beroemde ‘Tocht naar Chatham’ verbeeldt onder leiding van Michiel de Ruyter in 1667 (91,4 x 1.57,5 m).

Tentoonstelling zes bruiklenen
In aanloop naar de herinrichting organiseert het muZEEum alvast een tentoonstelling van de zes bruiklenen. Hierbij worden de Inder Rieden-schilderijen uitgebreid in hun context geplaatst. De tentoonstelling opent op 26 juni en toont een prachtig beeld van de Gouden Eeuw op het water in Zeeland en daarbuiten. Bij de voorbereidingen van de expositie is onder andere Dr. Remmelt Daalder betrokken. Daalder is oud-conservator picturalia van het Scheepvaartmuseum Amsterdam en een specialist op het gebied van maritieme kunst en geschiedenis.

Museum Bredius: 10.000 bezoekers en verlenging tot en met 22 maart
De volledige Inder Rieden Collectie van 67 marine-schilderijen is momenteel te bezichtigen in  Museum Bredius in Den Haag. Het museum ontving onlangs de 10.000ste bezoeker voor de tentoonstelling In de Ban van de Zee, die opende op 10 december. Wegens het grote succes is de tentoonstelling verlengd tot en met 22 maart.

De zes schilderijen die in de bruiklenen zitten zijn:
1. Andries van Eertvelt, De terugkeer naar Amsterdam van de Tweede Expeditie naar Oost-Indië, 17 of 19 juli 1599 (ca. 1610)
2. Andries van Eertvelt, Een jacht en driemasters in kunstwateren, ca. 1625
3. Cornelis Bol, Boten op de Schelde voor Antwerpen, ca. 1615-1620
4. Jan Abrahamsz Beerstraten, Een fluit op de Wester Schelde voor Vlissingen, ca. 1660-1665
5. Jacob Bellevois, De Slag bij Medway met de veroverde ‘Unity’ (voorheen ‘Jonathan’), 1670
6. Hans Goderis, Een storm op zee met een schipbreuk, 1626

Reactie schrijven

Commentaren: 0