Zeeland stelt kabinet in gebreke vanwege marinierskazerne

De gemeente Vlissingen, provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen hebben gisteravond een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

In deze brief wordt het kabinet in gebreke gesteld voor alle schade die deze overheden lijden en nog zullen lijden. Zowel direct als indirect en zowel materieel als immaterieel, als gevolg van het (samengevat) niet nakomen van de gemaakte afspraken over het realiseren en de ingebruikname van een marinierskazerne in Vlissingen.

De brief is als download aan dit nieuwsbericht toegevoegd.

Reactie schrijven

Commentaren: 0