Bewoners in nabijheid van coffeeshop van Aarden sturen brandbrief aan raadsfracties

Bewoners wonende in de nabijheid van coffeeshop van Aarden, hebben vernomen dat binnen de gemeenteraad van Vlissingen word overwogen om het ingezetenen criterium (icriterium) voor de Vlissingse coffeeshops (tijdelijk) op te heffen.

Naar aanleiding hiervan hebben de bewoners een brandbrief opgesteld en verzonden naar alle politieke partijen in Vlissingen. Gezien de problemen van Checkpoint in Terneuzen uit het verleden, maken de bewoners daar op de huidige locatie bezwaar tegen. De bewoners onderkennen het feit dat de illegale handel van dealers mogelijk minder word, maar de huidige locatie is niet geschikt voor een grote groep bezoekers in verband met het ontbreken van parkeerfaciliteiten in de nabijheid.

Te weinig parkeergelegenheid
De overlast bij het voormalige Checkpoint liep immers uit de hand, nadat aanwezige parkeergelegenheid werd opgeofferd ten behoeve van vergunningshouders van Terneuzen. In de Nieuwstraat zijn slechts 2 kort betaald parkeerplaatsen aanwezig. Bovendien ligt de ingang van de coffeeshop in vergunninghouder gebied. De bewoners zien alleen mogelijkheden voor het opheffen van het icriterium, indien de coffeeshops verplaatst worden naar een locatie met voldoende parkeer gelegenheid.

Verplaatsing coffeeshops
Recentelijk liet burgemeester Bas van den Tillaar zich hierover uit in een artikel via de PZC, in de volgende bewoordingen; “verplaatsing coffeeshops naar de stadsrand geen oplossing. Ik vrees een checkpoint effect als de coffeeshop uit de binnenstad vertrekt. Als de burgemeester checkpointachtige effecten wil vermijden, is verplaatsen van de coffeeshop (s) naar de buitenrand van Vlissingen, op een locatie met voldoende parkeergelegenheid, objectief gezien immers de enige optie. In de nabijheid van de Westerhavenweg (aan de oude Veerhavenweg richting Veer Vlissingen-Breskens) zou dan een uitstekende locatie zijn. Ver genoeg van scholen, makkelijk bereikbaar en voldoende parkeergelegenheid. Het feit dat burgemeester de coffeeshop in de binnenstad wil houden omdat dat beter beheersbaar/ handhaafbaar is, houdt geen stand. De wijkagent heeft aangegeven dat thans ook geen prioriteit en capaciteit beschikbaar is tegen de overlast rond de coffeeshops. Bij verplaatsing maakt dat dus ook geen verschil.

Tegen opheffing van ingezetenen criterium
De bewoners zijn dan ook tegen het opheffen van het ingezetenen criterium tenzij de coffeeshop word verplaatst naar een locatie aan de buitenrand van Vlissingen. Mocht het college van Burgemeester en Wethouders het belang van één ondernemer en zijn bezoekers zwaarder laten wegen dan het belang van een goed woon - en leefklimaat voor haar bewoners, dan rest de bewoners niets anders dan op alle mogelijke manieren haar recht te halen. Het spreekwoord voor de Zeeuwen is niet voor niets: “Ik worstel en kom boven” De bewoners in de binnenstad zijn te lang getraineerd, geschoffeerd en genegeerd. Er komt een moment dat we het niet meer pikken. En dat moment komt snel dichterbij.
 

Reactie schrijven

Commentaren: 0