Laatste restant voormalige scheepshelling De Schelde verdwijnt onder het zand

De laatste restanten van de helling van de Koninklijke Maatschappij De Schelde verdwijnen deze week onder een laag van 10.000 m3 zand.

Scheepswerf De Schelde was de trots van Vlissingen. De hele stad liep uit als een schip van de helling gleed. En het bloeiende bedrijf gaf volop werk. De meeste arbeiders stonden met liefde 30, 40, 50 jaar aan de machines, tot de neergang van de scheepsbouw inzette. Het overgrote deel van de scheepshelling (90 meter) zal met zand worden opgevuld en vervolgens worden ingericht als bouwplaats voor de Kop van het Dok.

Hellingbaan
De Hellingbaan wordt ook nog een keer verlegd. De weg tussen de Aagje Dekenstraat-rotonde en de Vrijgang was al eerder verlegd van de parkeergarage tot bij de bouwketen, half mei loopt de weg achterlangs de keten. Zo wordt de bouwplaats vrijgemaakt voor de drie woontorens die WVO daar laat bouwen de komende tijd. Als de helling is volgestort met zand wordt er medio mei een weg over aangelegd. De huidige weg wordt bouwterrein voor het project Kop van het Dok.

Blijvende herinnering
Na voltooiing van de bouw blijft de scheepshelling behouden, en zal er in overleg met belanghebbenden een passende functie krijgen in het gebied als een blijvende herinnering aan het verleden.

Video

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Nancy de jonge (dinsdag, 10 maart 2020 07:03)

    Is er verplaatsing van die weg permanent of alleen gedurende de bouw van de kop van het dok?