Bericht van burgemeester B. van den Tillaar coronavirus

Beste inwoners, beste Vlissingers, Souburgers en Ritthemers

De afgelopen dagen zijn onze levens drastisch veranderd. Er zijn veel maatregelen genomen om het virus in te dammen. Die maatregelen raken ons allemaal. Dagelijks wordt bijgehouden of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Houd daarom www.zeelandveilig.nl in de gaten. Ik begrijp dat dit ieders leven aantast, maar ik ben ook trots op de manier waarop iedereen de schouders eronder zet.

Let goed op elkaar
We moeten dit samen doen. Als inwoners van Nederland en de gemeente Vlissingen, als families en als buren. Ik wil u vragen om flexibel te blijven en te kijken wat u zelf kunt doen. Help elkaar waar het kan. Laat in de supermarkt ook nog genoeg achter voor de mensen die na u boodschappen komen doen. Er is voldoende voorraad. Let goed op elkaar en houd contact! Juist met de kwetsbare mensen in uw omgeving. Een extra telefoontje, een kaartje… het is een kleine moeite en betekent in moeilijke tijden zo veel!

Samen kunnen we dit aan
Ook de ondernemers hebben het zwaar. Wij doen ons best om hen te helpen waar het kan. De hulpverleners, mensen die werken in de zorg verdienen ons respect, samen met de vele anderen die bezig zijn deze crisis te bezweren. Complimenten ook voor de mensen die werkzaam zijn in het onderwijs. Ook zij zoeken uitdaging in het vinden van manieren om lessen door te laten gaan, om contacten met en tussen leerlingen te onderhouden.
Samen pakken we allemaal onze verantwoordelijkheid, ieder op zijn eigen manier. Ik heb enorme waardering voor de veerkracht die u en wij samen tonen. Blijf een beetje op elkaar letten. Samen kunnen we dit aan!

Video

Reactie schrijven

Commentaren: 0