Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zeeland

Vrijdagmiddag (27 maart 2020) is door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland de nieuwe noodverordening vastgesteld.

Deze heeft gevolgen voor de toeristische sector. De campings, vakantieparken en hotels in Zeeland moeten vanaf maandag de deuren voorlopig gesloten houden. Gezien de beperkte omvang van de zorgcapaciteit in Zeeland en het al langer bestaande nijpende tekort aan bijvoorbeeld huisartsenzorg is het niet gewenst dat grote groepen toeristen naar Zeeland komen. Dit omdat hiermee de kans bestaat dat het zorgsysteem in Zeeland overbelast raakt en daarmee de zorgcontinuïteit in Zeeland ernstig in gevaar dreigt te komen. Via communicatie wordt toerisme en recreatie ontmoedigd om in Zeeland te recreëren gedurende deze uitbraak van het coronavirus, maar dit blijkt niet voldoende.

Toeristisch/recreatief nachtverblijf
Onder toeristisch/recreatief nachtverblijf wordt verstaan nachtelijk verblijf door (groepen van) personen voor ontspanning in de vrije tijd die hun hoofdverblijfplaats elders hebben. Het gaat dus om personen die niet hun hoofdverblijf hebben in de locatie waar ze recreëren. Ze zijn in de locatie puur om te recreëren, dus voor allerlei vormen van vrijetijdsbesteding. Het centrum van sociale en maatschappelijke activiteiten vindt zich plaats in en om hun hoofdverblijf, dus elders.

Onder bedoelde locaties en gebieden dient in ieder geval te worden verstaan (niet limitatief) recreatieparken, hotels (recreatief nachtverblijf), vakantieparken, kampeerterreinen, (mini) campings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&B, pensions, jachthavens, strandslaaphuisjes en camperplaatsen. Ook de genoemde locaties uit eerdere verordeningen gelden nog steeds.

Het is ook verboden om een bouwwerk van tijdelijke aard in de vorm van een slaaphuisje of strandhuisje op of aan een strand te bouwen.

Ingang en duur maatregelen toerisme in noodverordening
De maatregelen die gericht zijn op het weren van toerisme/verbod recreatief nachtverblijf in Zeeland zijn langer van kracht. Ze worden uiterlijk 10 mei 2020 door de voorzitter van de Veiligheidsregio herbeoordeeld op noodzaak en eventuele verlenging. De voorzitter kan de maatregelen ook eerder dan 10 mei intrekken als ze niet meer nodig zijn om de zorgcontinuïteit te borgen.

Meer informatie
Heeft u een vraag met betrekking tot toeristisch ondernemerschap, waarvan het antwoord niet in het overzicht van vragen en antwoorden staat, dan kunt u op zaterdag 28 maart 2020 contact opnemen met het tijdelijk toeristisch loket van de samenwerkende Zeeuwse gemeenten via het nummer: 14 0115. Het telefoonnummer is uitsluitend op zaterdag bereikbaar van 10.00 – 14.00 uur. Vanaf maandag 30 maart 2020 kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente. Op de website ZeelandVeilig.nl treft u het volledige bericht in het liveblog

Reactie schrijven

Commentaren: 0