Eerste woningen op het Scheldekwartier-Noord ‘De Vesting’ binnenkort opgeleverd

Op het voormalige terrein van de Koninklijke Maatschappij De Schelde is in 2018/ 2019 begonnen met het verwijderen van oude kabels, funderingen, en riolering om het terrein bouwrijp te maken voor woningbouw.

Het Scheldekwartier en dan met name het noordelijke gebied lag er jaren braak bij, maar daar is de afgelopen jaren verandering in gekomen. Eind 2019 is gestart met het aanleggen van nieuwe toegangswegen (asfalteren) op het bouwterrein. En zijn er nieuwe rioleringen aangebracht en kabels voor de elektriciteit etc. die nodig zijn voor de nieuwe infrastructuur voor de nieuw te bouwen woonwijken.

Nieuwe wijk De Vesting
De Vesting is een nieuwe wijk gelegen in één van de nieuwste uitbreidingen ‘het Scheldekwartier’ van Vlissingen. De Vesting is een ontwikkeling van de Vlissingse Ontwikkelingsgroep. De wijk De Vesting wordt achter de wijk Broederband aangebouwd. De afgelopen maanden van dit jaar is er hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe woningen. De eerste woningen zullen op korte termijn worden opgeleverd. De laatste huizen in dit gebied worden in 2030 opgeleverd.

Band met het verleden
De Broederband maakt deel uit van de grootschalige herontwikkeling van het stadsdeel Scheldekwartier. De naam refereert aan de ‘socialistische bakkerij’ De Broederband die hier ruim een eeuw geleden gevestigd werd. De bakkerij, opgericht door de voorloper van de Partij van de Arbeid, de Sociaal - Democratische Arbeiders Partij, ging een halve eeuw later failliet. De naam De Broederband bleef echter bewaard.

In 2017 werd het complex gesloopt. De nieuwe wijk haalt met de naam de banden met het verleden aan. De naam wordt nu verbonden met de bouw van 54 huurwoningen en appartementen, waarvan de architectuur refereert aan het verleden. De Broederband ligt in het Scheldekwartier. Op het voormalige terrein van scheepswerf De Schelde krijgt Vlissingen met dit nieuwe stadsdeel haar stadshart terug.

Video impressie 2018 - 2020

Reactie schrijven

Commentaren: 0