Koningsweg 17 en 20 april 2020 een korte periode afgesloten

Dit jaar is de Dokbrug met enige regelmaat gestremd. Dit heeft vooral te maken met de werkzaamheden die plaatsvinden in en rondom het Dok in het Scheldekwartier.

Zo wordt er hard gewerkt aan het aanleggen van nieuwe kades en de voorbereidingen voor de nieuwe brug. Tijdens deze periode van werkzaamheden kan de Dokbrug een half uur open staan. Bijvoorbeeld bij de levering van bouwmaterialen per ponton of werkboot. We begrijpen dat dit soms voor overlast zorgt. Daarom vinden we het belangrijk om u tijdig te informeren over de momenten dat de brug open staat. Dit gebeurt in samenspraak met de havenmeester en het bedrijf dat verschillende werkzaamheden uitvoert.

Alternatieve route
Omrijden kan via het Bellamypark. Dit geldt helaas niet voor de vrachtwagens met bestemming Amels, die kunnen via de omleidingsroute de draai niet maken naar het terrein van Amels.

Actuele verkeershinder
Door het draaien van de Dokbrug is de Koningsweg op de volgende tijdstippen tijdelijk gestremd.

Vrijdag 17 april van 9.00 tot 9.30 uur
Maandag 20 april van 15.00 tot 15.30 uu

Reactie schrijven

Commentaren: 0