Walcherse gemeenten bieden zorg- en vervoersaanbieders zekerheid tot 1 juni 2020

Sinds het ontstaan en de uitbreiding van de coronacrisis heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gemeenten begin april opgeroepen, aanbieders in het sociaal domein financiële zekerheid en ruimte te bieden tot in elk geval 1 juni 2020.

Het gaat om aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning en vervoerders (waaronder ook leerlingenvervoer).

Besluit Walcherse gemeenten
De Walcherse gemeenten hebben daarop besloten, gecontracteerde Wmo- en jeugdhulpaanbieders en vervoerders financiële zekerheid en duidelijkheid te bieden tot 1 juni 2020.

Zorginfrastructuur
De Walcherse gemeenten menen met dit besluit bij te dragen aan de instandhouding van de zorginfrastructuur. Zorgaanbieders moeten zich inspannen om de ondersteuning zoveel mogelijk voort te zetten. In de praktijk worden creatieve oplossingen gevonden, waardoor in veel gevallen de levering van zorg wordt voorgezet. Al is dat soms anders dan dat men gewend is.

Heeft u vragen over de ondersteuning in uw persoonlijke situatie, kunt u hierover het beste contact opnemen met uw zorgaanbieder. 

Reactie schrijven

Commentaren: 0