Voorstel van D66 fractie voor nieuw Rijksmuseum in voormalige machinefabriek

De D66 fractie doet aankomende vrijdag in de Provinciale Staten bij monde van fractievoorzitter Ton Veraart het voorstel voor een nieuw Rijksmuseum in Vlissingen.

Het grote gebouw van de voormalige machinefabriek in Vlissingen is een geschikte plek voor een dergelijk museum. D66 kenschetst het nieuwe museum met de trefwoorden: kunst, wetenschap, architectuur, modern en spectaculair. “Het moet de nieuwe culturele hotspot in Zeeland worden, gerealiseerd en geëxploiteerd door de Rijksoverheid”, aldus Ton Veraart.

Investeren in Cultuur
Vrijdag 24 april a.s. vergaderen Provinciale Staten over de compensatie door het Rijk voor het ‘voorgenomen’ kabinetsbesluit om de marinierskazerne alsnog niet naar Vlissingen te verhuizen. D66 zal dan, naast overname van de kerncentrale, groene waterstof, kennisinstellingen en infrastructuur, ook een voorstel doen voor een extra investering in cultuur. Tot nu toe is er over allerlei sectoren  gesproken, behalve over de cultuursector. Ook Wientjes heeft de cultuursector nog niet genoemd in voorgaande informatiebijeenkomsten. “De culturele kansen voor Zeeland blijven tot nu toe onderbelicht in de discussie over compensatie,” meent Ton Veraart.

Impact
De vestiging van het Rijks Museum Schelde (RMS) zal zorgen voor een extra impuls voor het toerisme in alle seizoenen. In het verlengde daarvan versterkt dit het imago van zowel Vlissingen als Zeeland. Met de aanwezigheid en hogere kwaliteit van voorzieningen, maak je Zeeland als woongebied een stuk aantrekkelijker. Investeren in een nieuw museum past daarom in het pakket en met name in het derde spoor dat in het teken staat van imago herstel voor het verbeteren van het vestigingsklimaat. Een goed voorbeeld laat Zwolle zien waar museum De Fundatie een provinciestad met beperkte uitstraling op de kaart heeft gezet.

Inspirerende voorbeelden zijn de dependances van wereldberoemde musea, zoals het Louvre in Lens, Centre Pompidou in Metz en Tate Liverpool. De dependances maken gebruik van de autoriteit, merkkracht en branding van het moedermuseum. De komst van dit RMS vergt een bedrag van in totaal circa 120M €. 60 voor de verbouwing en uitbreiding van de machinefabriek en 60 voor de exploitatiekosten van de eerste 10 jaar.

Reactie schrijven

Commentaren: 0