Buurt- en wijkorganisaties in problemen door Coronamaatregelen

Onlangs ontvingen de fracties van D66 en SGP een noodkreet van Wijkcentrum de Burgerij in Paauwenburg.

De Burgerij is al een tijd bezig om de sociale samenhang in de wijk Paauwenburg te ondersteunen en te verstevigen en diverse activiteiten worden daarvoor ontplooid. Het werk van de Burgerij is belangrijk voor sociale samenhang, bestrijding van eenzaamheid en verbinding tussen diverse mensen in de wijk. Voor dit belangrijke werk in de wijk Paauwenburg ontvangt de Burgerij subsidie van de Gemeente.

Liquide middelen
Door de Coronacrisis zijn alle activiteiten van de Burgerij tot minimaal 1 juni gestopt. Hierdoor hebben zij geen inkomsten om de maandelijkse huur en andere maandelijkse kosten te betalen. De Burgerij heeft aangegeven dat ze door hun liquide middelen heen zijn. En de huur van april al niet meer hebben kunnen betalen. Zonder ondersteuning, in welke vorm dan ook, betekent dit het einde van Wijkcentrum de Burgerij en alle activiteiten voor de wijk Paauwenburg. De Burgerij huurt het wijkcentrum van Zorgstroom, l’Escaut is eigenaar van het pand. De huur bedraagt € 3600 per maand. De Burgerij heeft contact gezocht bij de Zorgstroom, de gemeente, de Rijksoverheid, bij LSA, KNHM, Stichting DOEN en VSB-fonds. Tot nu toe zonder resultaat.

Corona maatregelen
Zoals de Burgerij zijn er wellicht andere buurt- en wijkteams in de problemen gekomen. Het college onderschrijft van harte de wijkaanpak, uitgevoerd door deze buurt- en wijkteams. D66 en SGP kunnen het zich niet voorstellen dat het college deze belangrijke uitvoerders in de wijken laat verkommeren door alleen aandacht te hebben voor acute Corona maatregelen.

Vragen aan college
Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van D66 en SGP donderdag 30 april acht vragen ingediend aan het college, om hun onze zorgen te uiten over de effecten van de Coronamaatregelen op het voortbestaan van de buurt- en wijkverenigingen in Vlissingen.

Download
Vragen ingediend door D66 en SGP.pdf
Adobe Acrobat document 52.0 KB

Reactie schrijven

Commentaren: 0