Alle Zeeuwse stations ‘coronaproof’ gemaakt door NS en ProRail

De NS en ProRail hebben donderdag alle stations in Zeeland ‘coronaproof’ gemaakt.

Met stickers worden reizigers er op gewezen hoe ze zich op de perrons en in de trein moeten gedragen.

Raak zo weinig mogelijk aan, houd zoveel mogelijk rechts en gebruik de lift alleen met maximaal 2 personen. Dit zijn enkele regels die te lezen zijn op de perrons en in de stations. Verder werden belijningen aangebracht, zodat mensen rechts aanhouden en ook anderhalve meter uit elkaar blijven.

Reizigers verantwoord vervoeren
De maatregelen voor de anderhalvemetersamenleving blijven nog wel even. De ov-sector bereidt zich, in nauwe samenwerking met de overheid, voor om nu en in de toekomst reizigers verantwoord te kunnen vervoeren.

Openbaar vervoer is geen uitje
De komende week zet de sector weer een volgende stap. ProRail en NS gaan aan de slag met het stapsgewijs invoeren en aanbrengen van zichtbare coronamaatregelen op de stations. Deze maatregelen moeten reizigers helpen 1,5 meter afstand te houden van elkaar. De boodschap van de ov-sector blijft: het openbaar vervoer is geen uitje, reis alleen als dat echt niet anders kan.

Extra schoonmaak
Verder worden de stations extra schoon gemaakt. Denk aan deurklinken, drukknoppen en andere plekken die mensen aanraken.

Effecten monitoren op 6 stations
De stapsgewijze invoering start op 6 stations: Arnhem Centraal, Amsterdam Zuid, Utrecht Centraal, Gouda, Culemborg en Groningen Noord. De effecten van de maatregelen worden hier gemonitord en vervolgens gedeeld met alle vervoerders. Vervolgens bespreekt de sector of en hoe deze verder kunnen worden doorgevoerd in de gehele ov-sector. Denk hierbij ook aan busstations, metrostations en in metro’s, trams, bussen en treinen. De manier waarop de maatregelen verder toegepast kunnen worden, hangt samen met eventuele toekomstige maatregelen van de overheid in het openbaar vervoer. Mocht het nodig zijn, dan worden de maatregelen aangepast of volgen extra maatregelen.

Winkels station geleidelijk weer open
Vanaf 20 mei zullen geleidelijk ook weer meer winkels en services op het station open gaan. Ook hier worden maatregelen genomen om voldoende afstand te kunnen bewaren. Reizigers kunnen straks bij verschillende winkels op het station een mondkapje kopen.

Video

Reactie schrijven

Commentaren: 0