Bas van den Tillaar: “Als gemeente Vlissingen zijn we blij met dit pakket"

Persconferentie compensatie marinierskazerne Provincie Zeeland in Middelburg.

Burgemeester Bas van den Tillaar van de gemeente Vlissingen: “Als gemeente Vlissingen zijn we blij met dit pakket. Hiermee kunnen we gezamenlijk verder om Zeeland en Vlissingen structureel sociaal-economisch te laten groeien. We zien het, samen met het getoonde commitment van alle partijen, als een stap vooruit in het versterken van het vertrouwen en de samenwerking.”

Bestuurlijk akkoord bereikt
Het kabinet, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen hebben vrijdag een bestuurlijk akkoord bereikt over het compensatiepakket dat is opgesteld door speciaal adviseur Bernard Wientjes. Dit is bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Middelburg. "Dit pakket is minstens even goed als de marinierskazerne", stelt de Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar na afloop van de persconferentie. Commissaris van de Koning Han Polman is dat met hem eens. Zeeland krijgt een Extra Beveiligde Inrichting (EBI), een kenniscentrum op het gebied van water, voedsel en energie en een snellere treinverbinding met de Randstad ter compensatie voor het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen.

650 miljoen euro voor de regio
Er wordt de komende jaren zo'n 650 miljoen euro in de regio gepompt. Dat moet op de lange termijn meer dan duizend banen opleveren. Zo komt er onder meer een Delta Kenniscentrum in Vlissingen, gefocust op de unieke Zeeuwse combinatie van voedsel, water en energie. Hiervoor wordt een samenwerkingsverband aangegaan tussen de Zeeuwse kennisinstellingen (Scalda, Hogeschool Zeeland, University College Roosevelt en Wageningen Marine Research) en Wageningen Universiteit en de Universiteit Utrecht. Om deze ontwikkeling te ondersteunen, worden er door het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor onder andere de gebiedsontwikkeling van de Kenniswerf.

Snellere treinverbinding vanuit Zeeland
Verder wordt er een grootschalig justitieel complex gebouwd met een extra beveiligde zittingslocatie voor de rechtbank, een strategisch kenniscentrum tegen ondermijnende criminaliteit, een beveiligde werk- en overnachtingslocatie, plus een extra beveiligde inrichting. Daarnaast komt er een snellere treinverbinding vanuit Zeeland naar de Randstad, Brabant en Vlaanderen. En komt er een huisartsenopleiding in Zeeland en een regionaal gezondheidscentrum in Vlissingen.

Grote kansen voor de toekomst
Staatssecretaris Raymond Knops ziet grote kansen voor de toekomst van de regio. “De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan hernieuwd vertrouwen tussen Zeeland en het Kabinet, iets wat gezamenlijk perspectief geeft voor de toekomst. Dit akkoord draait niet alleen om geld maar om het benutten van kansen die ten goede komen aan de inwoners van Zeeland. Zeeland wordt beter bereikbaar en daarmee aantrekkelijker. Samen met Zeeland gaan we deze kansen verwezenlijken.”

Nieuwe start tussen kabinet en regio
Bernard Wientjes is blij met de totstandkoming van dit bestuurlijk akkoord, dat een nieuwe start tussen kabinet en regio markeert. “Vanaf het begin heb ik mij gericht op een pakket met voorstellen die onderling sterk samenhangen, die samen ruimhartig compenseren en tegelijk zowel de sterke kanten van de regionale economie stimuleren als op de zwakkere facetten een goed antwoord bieden.” Commissaris van de Koning Han Polman: “Wij zien hier een welgemeende uitgestoken hand van het kabinet, met de intentie om het verleden achter ons te laten en weer constructief samen te werken aan gemeenschappelijke doelen. Wij zullen dit akkoord met een positief advies aan Provinciale Staten voorleggen.” Bekijk hier de volledige persconferentie.

Samenvatting persconferentie

Reactie schrijven

Commentaren: 0