Vragen SGP Vlissingen aan college: “Dokter Stumphius verdient een plein, kade of straat in het Scheldekwartier”

Deze vraag stelt de SGP Vlissingen in een brief aan het college van Vlissingen.

De oud-directeur van KMS, Jan Weug, heeft immers ook een kade die naar hem is vernoemd. Op de plaats van de voormalige scheepswerf Kon. Maatschappij de Schelde (KMS) verrijzen steeds meer huizen. Zodra de huizen worden opgeleverd, zullen ook de straten, kades en pleinen worden ingericht. Deze straten, pleinen en kades krijgen uiteraard een naam. De straatnamencommissie heeft besloten om pleinen, kades en straten te vernoemen naar de namen van schepen die bij KMS zijn gebouwd. Dit zal absoluut van grote waarde zijn voor oud-werknemers van “de Schelde” die nauw betrokken waren bij de bouw van deze schepen.

Echter, in 1975 gleed het laatste schip van de helling bij KMS. Voor de inwoners van Vlissingen die geboren zijn na 1975 zullen al die namen van schepen weinig tot niets zeggen. Er heeft echter een baanbrekend onderzoek plaatsgevonden onder de werknemers van KMS wat tot op de dag van vandaag zijn invloed heeft op beleid op het gebied van- en de omgang met asbest. Dit onderzoek vond plaats op het terrein waar nu nieuwe wijken verrijzen en nieuwe straten worden aangelegd en een naam krijgen.

Dit onderzoek, uitgevoerd door dokter J. Stumphius, startte toen een werknemer van KMS in 1964 overleed aan een “raadselachtige ziekte” in zijn longen. De SGP is van mening dat dokter J. Stumphius ook herinnert dient te worden door een plein, kade of straat naar hem te vernoemen. De oud-directeur van KMS, Jan Weug, heeft immers ook een kade die naar hem is vernoemd. Het onderzoek naar de gevolgen van het werken met asbest in het lichaam van de werknemers van KMS en Stumphius’ proefschrift “Asbest in een bedrijfsbevolking” hebben tot besluiten van bedrijfsleven en overheid geleid, die positieve gevolgen hebben gehad voor de gezondheid van werknemers, niet alleen die van “de Schelde”, maar voor alle werknemers in de Nederlandse (scheeps)industrie.
Alle reden dus voor een Dr. Jan Stumphiusstraat, -plein, of -kade.

Lees ook dit artikel: Een bedrijfsarts van goud ( Medisch Contact )

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Mieke Lagendijk-Bierens (maandag, 29 juni 2020 18:07)

    Ik steun volledig dit initiatief en stel voor om de ruimte voor de appartementen van het Kop van het Dok het Dr.Jan Stumphiusplein te noemen,vanwege zijn baanbrekend onderzoek asbestdeeltjes in de longen