Fractie ProZeeland verbolgen over feeststemming compensatiepakket Marinierskazerne

Statenfractie ProZeeland heeft maandag 29 juni haar Memo van Onbegrip ingediend bij GS.
En zal, zoals eerder, blijven inzetten op nakoming van het contract door het Rijk waardoor de Marinierskazerne naar Vlissingen dient te komen. ProZeeland is verbolgen over feeststemming van de Zeeuwse bestuurders aangaande het ‘compensatiepakket’ Marinierskazerne, welke afgelopen vrijdag 26 juni heerste op het Provinciehuis.
Robèrt Brunke en Robert Koevoets Foto: tpo.nl

Zeeuwse volksvertegenwoordiging buiten spel gezet
De Zeeuwse volksvertegenwoordiging is zo goed als buiten spel gezet bij de bepaling van hetgeen de compensatie zou moeten zijn voor de Marinierskazerne. Ten onrechte presenteren Gedeputeerde Staten het door Wientjes aangedragen pakket als een overwinning, terwijl geen enkel idee van de Zeeuwse fracties erin is meegenomen en de Zeeuwse bevolking publiekelijk een enorme weerstand uitspreekt. Het is een product van de achterkamertjes. Tot grote verbazing van fractie ProZeeland wordt gesuggereerd dat de fiattering door Provinciale Staten (PS) nog zou moeten worden gegeven vlak voor het zomerreces op de laatste vergaderdag van PS op 10 juli.

Memo van Onbegrip ingediend bij GS
Statenfractie ProZeeland heeft vandaag haar Memo van Onbegrip ingediend bij Gedeputeerde Staten (GS) en zal, zoals eerder, blijven inzetten op nakoming van het contract door het Rijk waardoor de Marinierskazerne naar Vlissingen dient te komen. De memo betoogt dat de kwestie in ieder geval verdient dat het volledige debat kan worden gevoerd, het draagvlak bij de Zeeuwse bevolking wordt onderzocht en de zaak niet op de laatste vrijdagmiddag voor het zomerreces wordt afgehamerd, waar GS nu op lijkt aan te sturen. Tevens wordt verzocht om het embargo dat er voor PS nog op rust op te heffen zodat de kwestie publiekelijk kan worden besproken.

Reactie schrijven

Commentaren: 2
 • #1

  Leon Riekwell (dinsdag, 30 juni 2020 17:39)

  Buiten het feit van een goed onderbouwd banenprogramma waarin opgenomen (mogelijke) vestiging van gezinnen in de regio Walcheren en dus economische input en verdere ontwikkeling zie ik een negatief beeld ten aanzien van het imago. Zoals je nu in het nieuws de vermelding krijgt van plaatsen en de rechtszaken tegen zware criminelen zal dit in de toekomst voor een belangrijk deel verbonden zijn met de naam Vlissingen. Neem daarbij de problematiek van de cocaïne doorvoer en andere sociaal maatschappelijke problemen en het beeld van een ( nu toch al niet) uitnodigend Vlissingen vertroebeld verder.

 • #2

  Hkd (dinsdag, 30 juni 2020 18:34)

  Bij het zetten van een zware jongens huis � komt ook de aanhang mee, wat moeten we er mee hebben onze handen al vol aan toeristen.
  Het Rijk moet gewoon het contract nakomen, ik denk als je zo iets voor de rechter gooit dat er dan wel eens een uitspraak kan komenvdatvhet rijk alle afspraken moet na komen