Burgemeester Bas van den Tillaar over Operatie Portunus: 'Mooi voorbeeld van samenwerking'

Afgelopen woensdag 1 juli is door Politie en Justitie een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar criminele organisaties die zich bezig houden met de import van cocaïne via de haven van Vlissingen.

“We hebben kennis genomen van de eerste resultaten van Operatie Portunus. Er is woensdag heel veel informatie opgehaald, waarmee we een beter beeld zullen krijgen van de structuren achter criminele organisaties die zich bezig houden met de import van cocaïne”, laat burgemeester Bas van den Tillaar weten. Ook krijgen we nu beter zicht op hoe ondermijnende samenwerkingsverbanden in het havengebied zich verhouden tot elkaar. Dit is van groot belang om ervoor te zorgen dat onze havens geen criminele activiteiten faciliteren. Daarom hechten wij als gemeente Vlissingen grote waarde aan deze operatie.

Acties woensdag mooi voorbeeld van samenwerking
Deze operatie en dit onderzoek staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van een jarenlange en gezamenlijke aanpak om de zeehavens van North Sea Port en Brabant integer en weerbaar te maken. Hier zijn publieke organisatie zoals de Douane, Politie, Openbaar Ministerie, Taskforce/RIEC en provincie Zeeland bij betrokken en uiteraard de havenbedrijven. De acties van woensdag zijn dus een mooi voorbeeld van deze samenwerking.

Nog genoeg werk te verrichten
“Hoewel ik blij ben met deze actie, besef ik ook dat we gezamenlijk nog genoeg werk hebben om ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen. Meer toezicht, betere informatievoorziening en het stimuleren van preventieve maatregelen zijn hier voorbeelden van. “Ook is het van groot belang dat u relevante informatie over illegale activiteiten in het Vlissingse havengebied meldt bij de politie.” Aldus Bas van den Tillaar. 

Reactie schrijven

Commentaren: 0