Foto's collectie Kruithof te zien in het MuZEEum 'inundatie in foto's en verhalen'

In oktober 1944 bombarderen de geallieerden de dijken van het eiland Walcheren om de bezetter te verjagen. Grote delen van het bewoonde gebied komen onder water te staan.

De inundatie in foto's en verhalen
De Souburgse fotograaf A.G. Kruithof heeft het dorpsleven tijdens de inundatie op veel foto’s vastgelegd. Ooggetuige Jan Kaljouw heeft er een aantal uitgebreid beschreven.
Kruising Vlissingsestraat-Kanaalstraat-Paspoortstraat in Oost-Souburg
na de inundatie in oktober 1944


Hij vertelt hoe het is om alleen op de bovenste verdieping te wonen en om het meeste vervoer met bootjes te moeten doen. Samen brengen foto’s en verhalen een onderbelicht deel van onze geschiedenis tot leven: een beeld van veerkrachtige Zeeuwen tussen eb en vloed. Deze fotocollectie is in beheer bij het Zeeuws Archief.

Uit foto’s spreekt hoop in zware tijden
Ad Tramper, voormalig archivaris van het gemeentearchief Vlissingen en momenteel werkzaam bij het Zeeuws Archief, wist meteen dat hij iets heel bijzonders in handen kreeg, toen een aantal jaren geleden de familie de collectie negatieven van Kruithof, schonk. “Het zijn echt heel bijzondere foto’s, het is een unieke collectie. De foto’s zijn niet alleen ten tijde van de inundatie gemaakt, maar ook daarna, de tijd van de wederopbouw en de jaren vijftig. Het geeft een mooi tijdsbeeld”. Ad vertelt dat in oktober 1944 de dijken, waaronder de dijk bij Ritthem, gebombardeerd werden en dat grote delen van het bewoonde gebied onder water kwamen te staan. Het duurde meer dan een jaar voordat de dijken gedicht waren. “Mensen leefden op het ritme van het getij. Je kunt je bijna niet voorstellen hoeveel ellende de mensen toen meemaakten. Eerst oorlog, toen water. Ik vind het dan ook echt bijzonder om te zien dat veel foto’s ‘hoop’ uitstralen. Mensen maakten er het beste van. Bijvoorbeeld de foto van de parade door de Kanaalstraat”.

Tentoonstelling te zien in het MuZEEum
Vanuit de samenwerking die het voormalig gemeentearchief Vlissingen en het Zeeuws Archief heeft met het muZEEum rees bij de laatste het idee om een tentoonstelling te wijden aan deze fotocollectie. Deze is nu te zien in het muZEEum en getiteld ‘Walcheren: het verdronken eiland, de inundatie in foto’s en verhalen’. Het muZEEum licht toe; de foto’s en verhalen brengen een onderbelicht deel van onze geschiedenis tot leven: een beeld van de veerkrachtige Zeeuwen tussen eb en vloed.

Alle foto’s zijn van onderschrift voorzien door Jan Kaljouw. Hij was een trouwe bezoeker van het Archief en als geboren Souburger heeft hij de oorlogs- en inundatietijd die Kruithof vastlegde, zelf meegemaakt. Hij heeft Kruithof ook gekend. Door de bijschriften blijven de verhalen bij de foto’s voor iedereen bewaard.

Alle foto’s online te bekijken
De gehele collectie Kruithof is online te bekijken op de site van het voormalig gemeentearchief Vlissingen. Dat is inmiddels ondergebracht bij het Zeeuws Archief. Alle online archieven en collecties worden momenteel overgezet naar de website van het Zeeuws Archief. Dat is veel werk. Alle inventarissen en persoonsbestanden zijn inmiddels overgezet. De beeldbank waar de collectie Kruithof deel van uitmaakt, staat dit najaar op de planning.

Bron: Zeeuws Archief.nl

Reactie schrijven

Commentaren: 0