Gemeente Vlissingen verleent extra subsidie aan Zomerschool

Van 16 juli tot 6 augustus 2020 is het weer tijd voor de Zomerschool.

In overleg met de schoolbesturen van Archipel Scholen, Onze Wijs en Prisma en de gemeente, is besloten de Zomerschool uit te breiden van 4 naar 6 groepen.

Kinderen worden via de eigen school aangemeld voor deelname aan de Zomerschool. De Zomerschool vindt plaats in de Combinatie aan het Pablo Picassoplein in Vlissingen.

Zomerschool
De Zomerschool is bedoeld voor kinderen van groep 3 tot en met 7, die op deze manier een mooie kans krijgen om specifieke achterstanden op reken- en of taalgebied in te lopen. Ook biedt de Zomerschool de mogelijkheid om terugval in leerprestaties te voorkomen.

Steuntje in de rug
Door de eerdere en tijdelijke sluiting van scholen vanwege het coronavirus, is de Zomerschool extra belangrijk geworden. Er zijn kinderen die meer moeite hebben gehad met het onderwijs op afstand. Zij kunnen een steuntje in de rug extra goed gebruiken. In overleg met de schoolbesturen van Archipel Scholen, Onze Wijs en Prisma en de gemeente, is besloten de Zomerschool dan ook uit te breiden naar 6 groepen. Voor deze uitbreiding geeft de gemeente extra subsidie.

Reactie schrijven

Commentaren: 0