· 

Investeren in duurzamere eigen woning niet rendabel

Woningbezitters kunnen de investering om hun huis duurzamer te maken maar moeilijk terugverdienen.

Daarom zal hun bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen veel kleiner zijn dan waar het kabinet van uitgaat, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het kabinet wil dat alle woningen in 2050 van het gas af zijn en energieneutraal. Dat betekent dat er per jaar zo'n 200.000 woningen verduurzaamd moeten worden. Het is wel de bedoeling dat daardoor de woonlasten niet omhoog gaan.

Warmtepompen en zonnepanelen
Volgens het PBL is dat voor veel huishoudens niet mogelijk, of pas na tientallen jaren. Dat heeft te maken met de flinke investering die huiseigenaren moeten doen in bijvoorbeeld isolatie, warmtepompen en het aanschaffen van zonnepanelen. De huidige subsidieregelingen zijn niet genoeg om het financieel aantrekkelijk te maken, zegt het PBL.

Na dertig jaar terugverdiend
Een gemiddeld huishouden met energielabel D moet bijvoorbeeld 35.000 euro investeren om de woning energieneutraal te maken. Daarmee wordt 50 euro per maand bespaard op energielasten. Dat betekent dus dat de investering pas na tientallen jaren is terugverdiend. Voor eenpersoonshuishoudens is de investering nog veel minder aantrekkelijk. Zij zijn min of meer hetzelfde kwijt aan het duurzamer maken van hun huis als een gezin met tweeverdieners, maar ze hebben uiteraard maar één inkomen om de investering te bekostigen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving - dat zijn zowel woningen als andere gebouwen - in 2030 3,4 miljoen ton CO2 minder mag uitstoten. Dat is 7 procent van de totale vermindering van CO2-uitstoot die in dat jaar behaald moet zijn.

Reactie schrijven

Commentaren: 0