POV: afzettingen in en rond de Walstraat hele zomer niet in gebruik

Volgens Perspectief op Vlissingen (POV) zijn vrijwel alle afzettingen in en rond de Walstraat niet in gebruik.

De paaltjes zijn in de grond verdwenen, dit resulteerde in een toename van autoverkeer in de Walstraat tot zelfs in de Sint Jacobstraat. De POV heeft hier al meerdere keren aandacht voor gevraagd, maar er is niets veranderd. “Diverse keren hebben wij gevaarlijke situaties gezien waarbij auto’s betrokken waren in de Walstraat. Wat gaat het college daadwerkelijk doen om het wandelgebied veilig te maken en te houden voor het winkelend publiek?” Aldus  Ruud Kleefman Raadslid POV-fractie. Die deze vraag stelde aan wethouder Stroosnijder in het vragenhalfuur tijdens de vergadering Commissie Ruimte afgelopen donderdagavond.

Selectief toegangssysteem
Wethouder Stroosnijder: “Wij hebben samen met de wijktafel een aantal knelpunten in de binnenstad benoemd. Adviesbureau Juust heeft deze beoordeeld en oplossingsrichtingen aangedragen. Eén van deze knelpunten betreft de afsluitingen voor gemotoriseerd verkeer. Hierover hebben wij het advies ontvangen om de grenzen van het gebied iets aan te passen en te gaan werken met een selectief toegangssysteem. De investeringskosten hiervoor hebben we opgenomen in de begroting 2021”.

Reactie schrijven

Commentaren: 0