ProZeeland heeft een motie ingediend: ‘Terug naar normaal’

Statenfractie ProZeeland, evenals Statenfractie PVV Bosch hebben de motie: 'Terug naar normaal' ingediend voor de vergadering van de Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 25 september 2020.

Toen we in maart van dit jaar werden verrast met het nieuws dat er een pandemie zou zijn, besmettelijk en dodelijk, waren we allemaal onzeker en angstig. We leven momenteel onder vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen, die we qua impact sinds de tijd van de bezetting in de Tweede Wereldoorlog niet meer kenden.
 
Half jaar verder en voortschrijdend inzicht
Maatregelen die worden opgelegd door het gezag en zo nodig ook worden afgedwongen met ‘de sterke arm’ en/of bedreiging met torenhoge boetes trekken een zeer zware wissel op onze normale sociale interactie en individuele vrijheid die altijd zo vanzelfsprekend is geweest. Maar we zijn inmiddels een half jaar verder en hebben voortschrijdend inzicht. Inmiddels weten we dat de mortaliteit van ‘Corona’ lager ligt dan die van een Influenza / griepvirus en in 2020 de totaliteit aan griep - en coronasterfte lager was dan ten tijde van de griepepidemie in 2018.

Corona treft met name ouderen van 80+
Inmiddels weten we dat ‘Corona’ met name ouderen van 80+ heeft getroffen, welke 1 of meerdere andere gezondheidsproblemen hadden. Niet dat het treffen van deze groep gebagatelliseerd wordt. Echter, hiermee dienen we wel het perspectief mee te nemen dat deze groep een soortgelijke kwetsbaarheid laat zien in reguliere griepperiodes. En kunnen we constateren dat er (nagenoeg) niemand in het ziekenhuis ligt in Nederland, laat staan in  Zeeland, waarvan de opname aan het zogenaamde Corona-virus toegeschreven kan worden.

Burgerlijke vrijheden ingeperkt
De extreem vergaande maatregelen ten aanzien van onze burgerlijke vrijheden zijn echter nog onverkort van kracht. Maatregelen die iedere wetenschappelijke cq medische basis of noodzaak ontberen en waarvan ook feitelijk geen aanwijzingen zijn dat deze op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de volksgezondheid. De afstand die ons opgelegd wordt ten aanzien van onze medemensen is volstrekt willekeurig, hetgeen al blijkt uit het feit dat de afstand overal verschillend is.

Mondmaskers
Van mondmaskers is bekend dat deze niet helpen tegen virussen, hetgeen ook op de verpakking staat vermeld. Maar deze leiden wel tot ontmenselijking en vervreemding in het sociaal verkeer. Door burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam werd aangegeven dat mondmaskerplicht slechts onderdeel uitmaakte van een ‘sociaal experiment’. Er is brede en gefundeerde kritiek op de gebruikte PCR-tests. De maker van deze test heeft zelfs benadrukt dat deze niet geschikt is om besmettingen met virussen vast te stellen.

Steeds meer weerstand tegen coronamaatregelen
Binnen de bevolking ontstaat steeds meer weerstand tegen de maatregelen en in brede kring, waaronder een brede kring van artsen en medisch specialisten, wordt opgeroepen om de draconische maatregelen te beëindigen. De maatregelen zijn immers desastreus voor de economie en dan met name de kleine ondernemers, zzp-ers en ondernemingen die voor de gemeenschap zo belangrijk zijn zoals horeca. Daarnaast is sociale omgang, zoals een hand geven, een arm om de schouder, samen zingen, dansen, een biertje drinken, naar de kerk gaan, een spel doen, de essentie van ons mens-zijn. Hieraan te tornen, met alle kwalijke ontwrichtende gevolgen van dien, moet ten einde komen. Menselijk sociaal gedrag, wat ons mens maakt, werd door onze Minister als ‘a-sociaal’ bestempeld, met uitzondering van de situatie waarin hij dit menselijk gedrag zelf vertoonde op zijn bruiloft. Ook de voorzitter van de Veiligheidsregio in Zeeland stond het zichzelf toe om bij een bezoek aan brandweerlieden sociaal gedrag te vertonen. Niettemin worden de absurde vrijheidsbeperkende maatregelen voor de ‘gewone burger’ extreem gehandhaafd.

Naleving coronaregels en angst voor overheidsingrijpen
⦁    Een groepje mensen dat in IJzendijke samen ontspannen een spelletje ‘krulbollen’ doet, wordt bruusk verstoord en met dreiging van hoge boetes uit elkaar gedreven. Men wordt verboden om “mee te zingen met de muziek”.
⦁    Er vinden kennelijk weer intensieve horecacontroles plaats op de naleving van de coronoaregels. Een kroegeigenaar in Vlissingen, die probeert om zijn hoofd boven water te houden, wordt gedreigd met sluiting omdat enkele van zijn gasten het waagden te gaan staan terwijl zij moesten blijven zitten.
⦁    Jaarlijkse kermissen dreigen erbij in te schieten, waardoor het voortbestaan van deze hele branche wordt bedreigd (zie ingekomen brandbrief kermisvrouwen)
⦁    En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen binnen onze provincie, waarin het normale sociale leven heeft plaatsgemaakt voor krampachtigheid en angst voor overheidsingrijpen. De absurde maatregelen gaan bovendien gepaard met een kennelijke bereidheid bij burgers om elkaar te verraden bij het gezag, waarna het gezag ook daadwerkelijk in actie komt. Of we het willen of niet, dit roept hele sterke associaties op met een periode uit onze geschiedenis waarin burgers elkaar hetzelfde aandeden.

We moeten terug naar normaal
ProZeeland is zich er terdege van bewust dat deze maatregelen overwegend worden geïnitieerd door de Minister in samenwerking met de Veiligheidsregio’s als uitvoerende macht. Met het aanstaande wetsvoorstel van Minister De Jonge zijn daarbij plannen om de democratie te weten Parlement, Gemeenteraden zo goed als buiten spel te zetten door de Minister vrijwel geheel de vrije hand te geven in het opleggen van maatregelen en beknotten van burgerlijke vrijheden. Een ontwikkeling die ProZeeland overigens met grote bezorgdheid volgt. Dit neemt niet weg dat de Provincie een eigen verantwoordelijkheid heeft aangaande de leefbaarheid en het welzijn van de bewoners. De Provincie dient deze verantwoordelijkheid ook te nemen. We moeten terug naar normaal. Dit uitgangspunt leidt dan ook tot het indienen van de motie. Zie hier onder het PDF document.

Download
Motie ProZeeland.pdf
Adobe Acrobat document 77.0 KB

Reactie schrijven

Commentaren: 20
 • #1

  Petra (vrijdag, 11 september 2020 06:54)

  Naar het normaal!!!

 • #2

  Jeannette (vrijdag, 11 september 2020 09:00)

  Terug naar normaal met onmiddellijke ingang.

 • #3

  Frank de Kort (vrijdag, 11 september 2020 10:08)

  Terug naar het oude normaal

 • #4

  Elise (vrijdag, 11 september 2020 12:16)

  Geweldig ! Terug naar normaal !

 • #5

  Joop (vrijdag, 11 september 2020 12:33)

  Super! Hopelijk komt dit ook in het NOS/RTL journaal ( al heb ik daar een hard hoofd in )

 • #6

  Marjolein Burggraaf (vrijdag, 11 september 2020 15:13)

  En nu de rest van Nederland ook.

 • #7

  Kirstin (vrijdag, 11 september 2020 15:19)

  Heerlijk ja natuurlijk, liever vandaag dan morgen!!!

 • #8

  Els (vrijdag, 11 september 2020 16:06)

  Helemaal mee eens, de regels zijn niet te onderbouwen en maken meer kapot dan ons lief is.

 • #9

  Elizabeth Vermeulen (vrijdag, 11 september 2020 16:07)

  Ja, gewoon terug naar het oude!! En wel nu! Dat de politie weer de politie wordt, zonder al die extra macht. De macht van: zomaar je huis binnen komen om te checken.of je wel met 6 mensen bent en niet met meer. Dat noem je toch geen democratie meer? Dan geeft je regering meer om zichzelf en de rijken. Met het gewone volk kun je spelletjes spelen. Je laat ze waardeloze maskers dragen (zag nu ook een kanten variant en voelde mezelf helemaal veilig�.) Je legt boetes op als ze de (oh zo logische) 1,5 meter regel niet in acht nemen. Je maakt een groot deel van je bevolking angstig, bang. De mensen.in.eenzaamheid laten sterven! Dat is ook een fraaie. Met al jullie "kennis" sloegen jullie echt de plank mis. Dit was zulk vuil spel. Hadden jullie een hart gehad of een greintje gevoel, dan had gezocht kunnen worden naar alternatieven. Maar die kostten waarschijnlijk geld. Geld dat je niet wilt uitgeven aan het gewone volk. Nee joh, laat ze maar gewoon sterven. Meestal hebben ze geen idee meer wat er met ze gebeurd. En dat regeert ons? Nee,u negeert ons, dat is veel makkelijker.
  Liz Vermeulen

 • #10

  H boomsma (vrijdag, 11 september 2020 16:57)

  Terug naar normaal

 • #11

  Inge (vrijdag, 11 september 2020 17:16)

  Direct terug naar normaal!
  Er is al zoveel schade!

 • #12

  Rinus Witte (vrijdag, 11 september 2020 20:07)

  Terug naar normale en liefdevolle medemenselijkheid zo snel mogelijk. We mogen onze kinderen niet leren dat mensen een gevaar zijn voor elkaar

 • #13

  Janneke Boutens (vrijdag, 11 september 2020 22:39)

  Liever vandaag dan morgen. Helaas zijn er al zoveel mensen bang gemaakt en die juichen de maatregelingen van de overheid daarom toe. Maar als ze eerlijk diep in hun hart zouden kijken?

 • #14

  Kees Reitsma (zaterdag, 12 september 2020 06:34)

  Terug naar het normal zoals het was.

 • #15

  Janine (zaterdag, 12 september 2020 09:38)

  Jaaaa terug naar normaal en dan hop naar nog beter!

 • #16

  Ron Flipse (zaterdag, 12 september 2020 09:54)

  Mee eens

 • #17

  ingrid ettema (zaterdag, 12 september 2020 10:09)

  Vrijheid blijheid!
  Het middel is net zoals bij vaccins erger dan de kwaal!
  Macht maakt meer kapot dan je lief is!
  Terug naar het normale normaal in onze grondwet!

 • #18

  Jeanne (zaterdag, 12 september 2020 18:03)

  Terug naar het normale gewoon weer knuffelen en alles wat ze ons afnemen. 75 jaar geleden is er gevochten voor onze vrijheid.

 • #19

  Robert Koevoets (zondag, 13 september 2020 22:27)

  Mede namens mijn Statenfractie van ProZeeland hartelijk dank voor de vele steun voor onze motie die we hebben mogen ontvangen. Ook dank voor RTV Vlissingen om - daar waar bijv een Omroep Zeeland deze zorgen van de Zeeuwse bevolking en onze motie volledig negeert - een kans geeft om ook dit geluid te laten horen. Het is soms roeien tegen de stroom in maar we gaan met nog meer energie knokken voor onze mensen, voor onze mooie en vrije provincie Zeeland. Robert Koevoets

 • #20

  dee (zondag, 13 september 2020 23:40)

  Helemaal super. Helder uitgelegd. Daar gaan we voor