Onderzoek namens HZ en 3 andere hoge scholen naar ‘Extreem Weer’

Deze laatste week van september is het lekker warm. Maar wellicht ervaart u ook wel eens overlast van hitte, of van hoosbuien?

Onderzoekers van de 4 hogescholen HZ University of Applied Sciences, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Van Hall Larenstein doen onderzoek naar extreem weer zoals hitte en hoosbuien in: Vlissingen, Middelburg, Groningen, Leeuwarden en Rotterdam. Het onderzoek gaat over burgerparticipatie in klimaatadaptatie. In samenwerking met de gemeente. “We willen graag inzicht opdoen in hoe inwoners afgelopen zomer (warm/hitte) hebben ervaren. We voeren metingen uit én we willen graag weten hoe bewoners zoals u hitte en hoosbuien ervaren”. Aldus Jasper onderzoeker HZ University of Applied Sciences.

Onderzoek van vier hogescholen
Steden en dorpen hebben in heel Nederland steeds vaker te maken met deze vormen van extreem weer. Er is echter weinig bekend hoe bewoners deze vormen van extreem weer ervaren. Vier hogescholen doen daarom momenteel samen onderzoek in vijf gemeenten: Middelburg, Vlissingen, Rotterdam, Leeuwarden en Groningen. Met dit bewonersonderzoek willen we achterhalen welke problemen bewoners ervaren en hoe zij aankijken tegen maatregelen om overlast en andere effecten in de toekomst te beperken.
 
Met extreem weer bedoelen we in dit onderzoek:
Regenbuien: veel regen in korte tijd (vaak in de zomer) die niet goed door het riool verwerkt kan worden
Droogte: lange perioden waarin het zo weinig regent dat de bodem uitdroogt en grondwaterstand daalt
Hitte: hittegolven waarin het enkele dagen tot weken heel warm is. In dit onderzoek zijn we geïnteresseerd in uw mening en gevoelens. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Kies steeds voor het antwoord dat het beste bij uw mening of gevoel aansluit.

Doe mee en vul hier belevingsonderzoek in

Reactie schrijven

Commentaren: 0