Statenfractie ProZeeland wil terug naar 'normaal' en dient motie in!

Een exclusief interview met de indiener van de motie Robert Koevoets van de partij ProZeeland die a.s. vrijdag de motie 'Terug naar normaal' gaat indienen bij de vergadering van de Staten van Zeeland.

Robert Koevoets: "Toen we in maart van dit jaar werden verrast met het nieuws dat er een pandemie zou zijn, besmettelijk en dodelijk, waren we allemaal onzeker en angstig. We leven momenteel onder vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen, die we qua impact sinds de tijd van de bezetting in de Tweede Wereldoorlog niet meer kenden".

Burgerlijke vrijheden ingeperkt
De extreem vergaande maatregelen ten aanzien van onze burgerlijke vrijheden zijn echter nog onverkort van kracht. Maatregelen die iedere wetenschappelijke c.q. medische basis of noodzaak ontberen en waarvan ook feitelijk geen aanwijzingen zijn dat deze op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de volksgezondheid. De afstand die ons opgelegd wordt ten aanzien van onze medemensen is volstrekt willekeurig, hetgeen al blijkt uit het feit dat de afstand overal verschillend is.

Steeds meer weerstand tegen coronamaatregelen
Binnen de bevolking ontstaat steeds meer weerstand tegen de maatregelen en in brede kring, waaronder een brede kring van artsen en medisch specialisten, wordt opgeroepen om de draconische maatregelen te beëindigen. De maatregelen zijn immers desastreus voor de economie en dan met name de kleine ondernemers, zzp-ers en ondernemingen die voor de gemeenschap zo belangrijk zijn zoals horeca.

Sociale omgang aan banden gelegd
Daarnaast is sociale omgang, zoals een hand geven, een arm om de schouder, samen zingen, dansen, een biertje drinken, naar de kerk gaan, een spel doen, de essentie van ons mens-zijn. Hieraan te tornen, met alle kwalijke ontwrichtende gevolgen van dien, moet ten einde komen. Menselijk sociaal gedrag, wat ons mens maakt, werd door onze Minister als ‘a-sociaal’ bestempeld, met uitzondering van de situatie waarin hij dit menselijk gedrag zelf vertoonde op zijn bruiloft. Ook de voorzitter van de Veiligheidsregio in Zeeland stond het zichzelf toe om bij een bezoek aan brandweerlieden sociaal gedrag te vertonen. Niettemin worden de absurde vrijheidsbeperkende maatregelen voor de ‘gewone burger’ extreem gehandhaafd.

Horeca en de maatregelen
Robert Brunke gaat in op de genomen maatregelen en wat het effect hierop is. "De maatregelen die genomen zijn gewoon onzinnig. Ik heb mensen gesproken hier lokaal en café eigenaren die gecontroleerd werden of de mensen in de cafés zaten en op de terrassen mensen stonden te roken op het terras en zijn ook gesommeerd en werden officiële waarschuwingen uitgedeeld  je mag niet op het terras staan of daar zitten je moet ook daar staan, iedereen moet met zijn handjes over elkaar blijven zitten"! Robert Koevoets: “Eigenlijk de meest absurde beperking van je vrijheid, als van overheidswege wordt gezegd je moet gaan zitten en je mag niet staan, en dat in de vrije wereld".        

De rol van de media
Ook gingen we in op de algemene, regionale en lokale media die in dit hele gebeuren een grote rol speelt. In hoeverre brengen deze het nieuws nog transparant en zijn deze nog betrouwbaar? Robert Koevoets: “Ook op regionaal niveau via Omroep Zeeland en de PZC zie je het exact het zelfde beeld. Ik heb journalisten gesproken die dit geluid, wat heel erg sterk leeft onder de bevolking, en die de wens hebben om weer normaal te gaan doen en die onze motie een podium wilden geven maar die tegen ons te kennen gaven, ik krijg dit er gewoon niet door. Zo ernstig is het met de media, die hand in hand gaan met het huidige overheidsbeleid waardoor je een bijna ondoor breekbare muur krijgt, een hele zorgelijke situatie en waar gaat dit eindigen"?                       

Videoverslag

Reactie schrijven

Commentaren: 0