Controle hondenbelasting steekproefsgewijs in oktober

De gemeente Vlissingen laat deze maand steekproefsgewijs controleren of haar inwoners hondenbelasting betalen.

Als u een hond heeft, bent u verplicht dit aan te geven bij de gemeente waarin u woont. Ook dient u hiervoor belasting te betalen.

Controle
"Medewerkers van het gespecialiseerde bedrijf Legitiem controleren huis-aan-huis", kondigt de gemeente aan. "Zij dragen kleding met het bedrijfslogo en hebben een legitimatiebewijs bij zich, waarnaar inwoners altijd kunnen vragen."

Aangifte
De controleurs stellen u enkele vragen over het wel of niet hebben van één of meer honden. Treffen zij bij u een hond aan die nog niet in het hondenbelastingbestand van de gemeente is opgenomen, dan wordt u alsnog in de gelegenheid gesteld om aangifte te doen. Dit kan via de website www.middelburg.nl. Doet u dit niet, dan kan de gemeente u een boete opleggen.

Let op! De controleur vraagt nooit om geld! Er vindt dus geen betaling aan de controleur plaats.

Contact
Neemt u voor meer informatie contact op met Samenwerking belastingen Walcheren & Schouwen-Duiveland.  Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 67 50 00.

Reactie schrijven

Commentaren: 0