Record van 82.760 kilo zwerfafval ingezameld door Zeeuwse vissers

In 2019 is door de deelnemers aan het Fishing for Litter project een record hoeveelheid van 82.760 kilo zwerfafval ingezameld.

Wethouder E. Verhage reikte op 2 oktober 2020 het 1e van de 22 Zeeuwse deelnamecertificaten uit aan schipper H. Caljouw van de ARM 46. De vissers ontvangen het certificaat uit blijk van waardering voor een enorme maatschappelijke dienst.

Recordhoeveelheden opgevist afval
Bodem- en garnalenvissers worden door KIMO Nederland en België ondersteund om opgevist afval mee te nemen naar land. De Noorse afkorting ‘KIMO’ staat voor 'Kommunenes Internasjonale Miljorganisasjon' en is een vereniging van kustgemeenten met gemeenschappelijke belangenorganisaties van lokale overheden.
Overheden en marktpartijen dragen evenredig bij aan de financiering van het verwerken van het afval.

Herstart haven van Vlissingen
In april 2018 werd het project herstart in de haven van Vlissingen en in dat jaar werd 61.460 kilo afval opgehaald. Landelijk is in 2019 door 137 vissers uit 13 havens zelfs 558.325 kilo opgehaald. "Hiermee wordt voorkomen dat het zwerfvuil uit zee aanspoelt op de stranden en wordt de Noordzeebodem schoner", vertelt wethouder Verhage.

Bewuste omgang met het milieu
Het Fishing for Litter project heeft als doel de bestaande verontreiniging van de zee terug te dringen en door bewustwording zoveel mogelijk nieuwe vervuilingen te voorkomen. Dit blijkt te werken. De beviste gebieden worden merkbaar schoner en het aantal stuks gemonitord strandafval afkomstig van de visserij vertoont een dalende trend. Wethouder Verhage: "Het moment is nu gekomen om de puntjes op de i te zetten en ook toe te werken naar een situatie, dat er geen nieuw afval van de visserij zelf in de binnenhaven van Vlissingen wordt aangetroffen."

Reactie schrijven

Commentaren: 0