Gemeente legt toekomst ook in handen leerlingen OBS Ravenstein

In samenwerking met de onderwijsorganisatie IMC Basis heeft de gemeente een les ontwikkeld voor leerlingen van basisschool De Ravenstein om de vindingrijke ideeën en toekomstwensen van de jongere Vlissingse generatie in beeld te brengen. Dit helpt de gemeente om de toekomstvisie voor 2040 op te stellen.

In beeld
De leerlingen brengen de toekomst letterlijk in beeld, door een eigen Instagram post te maken over de toekomst van Vlissingen. Dat doen ze door uit een stapel foto's van Vlissingen een foto te kiezen waarbij ze bedenken, hoe die plek er in 2040 uit zal zien. De zelfgemaakte posts zijn input voor de toekomstvisie van de gemeente Vlissingen.

IMC Basis
De les is onderdeel van de IMC Basis lessen op school. De lessen richten zich op toekomstperspectieven, verbondenheid, zelfvertrouwen en het aanleren van levensvaardigheden binnen het basisonderwijs. De gemeente stelt deze les ook beschikbaar aan de andere scholen uit de gemeente Vlissingen. Binnenkort ontvangen zij een e-mail met de uitnodiging om van de les gebruik te maken. Hoe meer scholen hieraan meedoen, des te beter de gemeente het toekomstbeeld van de leerlingen in kaart kan brengen.
Toekomstvisie

Toekomstvisie
De toekomstvisie geeft antwoord op vragen als: Waar wil de gemeente staan in 2040? Op welke thema’s moet de gemeente zich de komende jaren gaan richten? Wat maakt de gemeente bijzonder en wat vinden inwoners, ondernemers en verenigingen belangrijk? De toekomstvisie is het vertrekpunt voor de verdere ontwikkelingen in de gemeente. Zoals de toeristische visie, de sociale visie en de omgevingsvisie. De gemeente streeft ernaar, dat de toekomstvisie in het voorjaar van 2021 gereed is. Zie voor meer informatie de pagina www.vlissingen.nl/2040.

Reactie schrijven

Commentaren: 0