Vragen van VVD en SGP: “Voorwaarden Van Woelderen m.b.t Nollebos”

De fracties van VVD en SGP Vlissingen willen van college van B & W Vlissingen weten of er een notariële akte opgemaakt is bij de schenking van het Nollebos.

In 1925 gaf burgemeester C.A. van Woelderen opdracht voor de aanleg van het Nollebos, een bos- en recreatiegebied met wandelpaden, vijvers en bruggen. Het was bedoeld als geschenk van de gemeente aan de inwoners van Vlissingen. Het was in die tijd normaal om zo’n akte op te laten maken waarin voorwaarden werden opgenomen wat wel of niet mocht gebeuren met het geschenk. Aangezien het streefbeeld Nollebos/Westduinpark ter inzage ligt, lijkt het ons (VVD en SGP Vlissingen) raadzaam om te vragen naar deze akte en de inhoud daarvan en of eventueel het streefbeeld recht doet aan de bedoeling van burgemeester van Woelderen met het Nollebos voor de Vlissingse bevolking.

Artikel 34-vragen “Voorwaarden Van Woelderen m.b.t Nollebos” De VVD en SGP Vlissingen willen hierover de volgende vragen stellen:
⦁ Is een notariële akte opgemaakt bij de schenking van het Nollebos?
⦁ Zo ja, staan in deze akte voorwaarden met betrekking tot het gebruik van het bos?
⦁ Staan in deze akte mogelijkheden voor bebouwing in het bos?
⦁ Zo ja, staan in deze akte bebouwingspercentages, breedtes, volumes en hoogtes benoemd met betrekking tot bebouwing?
⦁ Indien een notariële akte is opgemaakt bij de schenking van het Nollebos door burgemeester Van Woelderen, is het mogelijk om een afschrift (al dan niet digitaal) daarvan aan ons te doen toekomen?
 

Reactie schrijven

Commentaren: 0