Vragen over Stichting "Vlissingen, binnenstad aan zee"

Naar aanleiding van onderzoek en visie met betrekking tot de binnenstad is de Stichting “Vlissingen, binnenstad aan zee” opgericht en deze stichting moet gemeente, inwoners en ondernemers verbinden.

Hiervoor heeft zij een budget ontvangen van 35.000 Euro. De VVD en SGP willen hierover de volgende vragen stellen:

⦁  Welke doelen moest de Stichting “Vlissingen, binnenstad aan zee” realiseren met het beschikbaar gestelde budget van 35.000 Euro? Graag een opsomming.
⦁  Waaraan is het beschikbare budget door de stichting besteed?
⦁  Welke doelen heeft de stichting gerealiseerd? Graag een opsomming van zaken m.b.t. verbindingen tussen inwoners en ondernemers, inwoners en gemeente, ondernemers en inwoners, ondernemers en gemeente.
⦁  Wat is de meerwaarde van de Stichting “Vlissingen, binnenstad aan zee” ten opzichte van de Verenigde Ondernemers Centrale, ondernemers en het ondernemersloket van de Gemeente Vlissingen?
⦁  Wat is de meerwaarde van de Stichting “Vlissingen, binnenstad aan zee” ten opzichte van de inwoners en afdeling Communicatie van de Gemeente Vlissingen?
⦁  Welk toekomstbeeld (planmatig en financieel) heeft de Gemeente Vlissingen voor de Stichting “Vlissingen, binnenstad aan zee”?

Reactie schrijven

Commentaren: 0