Gemeente vraagt inwoners om mee te denken over de herinrichting van de Prins Hendrikweg/Oude Veerhavenweg

De gemeente Vlissingen werkt aan een herinrichting van de Prins Hendrikweg/Oude Veerhavenweg binnen de Kenniswerf.

Voor autoverkeer is de Kenniswerf goed bereikbaar. Maar voor de (kwetsbare) langzaam verkeersdeelnemers is dit minder goed geregeld. We kennen allemaal wel het beeld van de studenten die over het fietspad richting de HZ en Scalda lopen, dat willen we niet meer. We willen meer voetpaden, fietspaden en plekken om veilig over te kunnen steken. De Kenniswerf transformeert van een traditioneel, verouderd industrieterrein naar een modern werkgebied. Door deze veranderingen, verandert ook de mobiliteit. De nieuwe functies richten zich meer op de regio en trekken werknemers, bezoekers, klanten en studenten uit een ruime straal rondom Vlissingen. 

Eenrichtingsverkeer
Ook voor automobilisten gaat het een en ander veranderen. Er gaat éénrichtingsverkeer gelden op de Oude Veerhavenweg en de Oostsouburgseweg. Automobilisten kunnen vanaf het spoor over de Oude Veerhavenweg naar de kruising met de Prins Hendrikweg en vanaf de Prins Hendrikweg naar het spoor over de Oostsouburgseweg. Zo ontstaat er een grote rotonde met diverse afslagen.

Inventarisatie wensen
De voorbereiding van dit project is in volle gang. We brengen de verkeersstromen in beeld en bekijken de stedenbouwkundige uitgangspunten. In de laatste maanden van 2020 starten we met het inventariseren van de wensen van omliggende bedrijven, instellingen en studenten. Daarna gaan we pas daadwerkelijk beginnen met ontwerpen. "We zouden het als gemeente fijn vinden als u met ons mee wil denken over de herinrichting van de Prins Hendrikweg/Oude Veerhavenweg". Dit kan door 4 korte vragen in te vullen op ons Inventarisatieformulier.

Reactie schrijven

Commentaren: 0