· 

ProZeeland: 'Terug naar Normaal: de update

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

De fractie ProZeeland heeft in de zomer van dit jaar de roep vanuit de samenleving om weer normaal en op een sociale manier met elkaar om te kunnen gaan verwoord in een motie ‘Terug naar Normaal’.

We kregen daarvoor van geen enkele andere partij (behoudens Vincent Bosch) steun. Waar staan we nu, met de Kerst inmiddels voor de deur?

Allereerst tekenen de desastreuze gevolgen van alle maatregelen zich steeds meer af. We zien een verwoest maatschappelijk leven, wat zich het sterkst uit in het verenigingsleven (waaronder sport), toeristische- en evenementensector, horeca, waaronder de beroemde Zeeuwse gastronomie, cultuur, waaronder uitvoerend muzikanten. We begrijpen dat het grootste deel van de horecazaken het eenvoudig niet gaat redden. Dit gaat een heel triest landschap achterlaten in Zeeland naast heel veel persoonlijk drama bij ondernemers die hun levenswerk en middelen van bestaan als sneeuw voor de zon zien verdwijnen.

Ondernemingen gaan ten onder
Pleinen en straten die normaal oorden van levendigheid en gezelligheid zijn, zijn verworden tot een treurige leegte. In het kielzog daarvan staan bijvoorbeeld ook OV-verbindingen al onder druk omdat mensen er nauwelijks meer gebruik van maken. Ondernemingen die nu ten onder gaan, zullen niet zo maar weer terug tot leven kunnen worden gewekt. Dat moeten we ons terdege realiseren. De rijksoverheid heeft nog steeds geen exitstrategie of tijdpad waarbinnen herstel naar normaal in zicht komt.

Deel van de Zeeuwse economie dreigt averij op te lopen
Door het voortschrijdend inzicht o.a. door cijfers vanuit wetenschap en WHO weten we inmiddels dat de mortaliteit van wat Covid-19 wordt genoemd, vergelijkbaar is met die van een seizoensgriep. Om die reden is het objectief onverantwoord dat zo veel maatschappelijke en economische schade wordt toegebracht door maatregelen die qua effectiviteit op zijn minst discutabel zijn en feitelijk een wetenschappelijke onderbouwing ontberen. De Zeeuwse sociale structuren en lokale economie dreigt grote en (deels) onherstelbare averij op te lopen.

Rijksoverheid en de provincie Zeeland
Zeeland is meer dan welke provincie dan ook afhankelijk van zijn toeristische en hand in hand daarmee horeca- en evenementensector. Door ProZeeland is in de afgelopen maanden meerdere keren aandacht gevraagd bij het provinciebestuur voor de gevolgen voor deze sectoren, laatstelijk op de Commissievergadering Economie van 27 november jl.. GS deelt onze zorgen en stelt dit naar verluid regelmatig aan de orde bij het kabinet. Het probleem ligt ook daadwerkelijk bij de rijksoverheid en de provincie Zeeland heeft feitelijk ook nauwelijks zeggenschap. Maar de maatschappelijke en economische ontwrichting die nu gaande is en waarvan het einde nog niet in zicht is, kunnen we toch niet met lede ogen aanzien? Om die reden vindt ProZeeland dat deze kwestie vaker en indringender op de agenda gezet moet worden. Rijksmaatregelen of niet, de Provincie zit immers wel aan tafel bij het Rijk en de Veiligheidsregio en zal daar ook serieus genomen moeten worden.

Oproep aan Commissaris van de Koning Han Polman
ProZeeland is trouwens deze week begonnen met orde op zaken stellen in eigen huis met het sturen van een dringende oproep aan de Commissaris van de Koning Han Polman inhoudende dat de Staten van Zeeland weer gewoon fysiek moeten kunnen vergaderen. Op 13 november jl was de vergadering op initiatief van F. Babijn van de Partij voor Zeeland op het laatste moment verplaatst naar een digitale omgeving. Hierdoor bleef er van een werkelijk debat weinig over. Een zeer onwenselijke situatie. ProZeeland stuurt nu aan op terug naar een normale vergadering, te beginnen met de eerstvolgende Statenvergadering op 18 december a.s.

Wordt vervolgd!

Statenfractie ProZeeland
R.W. Koevoets
R.L. Brunke

Reactie schrijven

Commentaren: 0