Voorbereidingen aanleggen toegangswegen naar de nieuwe Dokbrug

De bouw van de nieuwe Dokbrug vordert gestaag en is volgens de huidige planning eind maart 2021 gereed voor oplevering.

Echter voor dat het zover is moeten ook de toegangswegen naar de Dokbrug gereed worden gemaakt. Zowel aan de zuid- als de noordzijde van de Dokbrug komt er een nieuwe weg. Sinds 11 januari 2021 wordt er in verschillende fasen aan de wegen gewerkt. Aan de zuidzijde van de Dokbrug wordt een geheel nieuwe tracé van de Koningsweg aangelegd. Met gescheiden voet en fietspaden, waarin ook de riolering alvast wordt meegenomen voor de geplande nieuwbouw op het parkeerterrein aan de Houtkade / Koningsweg. Aan de noordzijde wordt de Dokwerker (de naam van de nieuwe weg naar de nieuwe Dokbrug), verder ingericht met fiets- en voetpaden. De kruising De Willem Ruysstraat / Dokwerker wordt verbreed, zodat een gefaseerde oversteek voor voetgangers en fietsers mogelijk is.
 
Werkzaamheden in 5 fasen
Omdat er met meerdere aannemers en bedrijven in hetzelfde gebied bezig zijn, is dit logistiek en planningsmatig een uitdaging om alles zonder problemen op elkaar aan te laten sluiten. Zonder elkaar daarbij in de weg te zitten!
KWS Infra BV is op 4 januari 2021 gestart met de werkzaamheden voor het bouw- en woonrijpmaken van de Koningsweg, het woonrijpmaken van de Dokwerker en het aanpassen van het kruispunt De Willem Ruysstraat / Dokwerker. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zijn verdeeld in 5 fasen, waarbij er afwisselend aan de zuidzijde of de noordzijde van de nieuwe Dokbrug wordt gewerkt.

Vooruitlopend op fase 1 wordt direct na de Koningsbrug aan de zuidzijde de toegankelijkheid van Damen/ Amels gewaarborgd. Deze werkzaamheden duren 1 week en zijn gepland van 4 tot en met 8 januari 2021.

Zuidzijde Dokbrug
Fase 1: gedeelte vanaf de toegang Damen / Amels tot aan de Commandoweg. Periode 11 januari tot en met 12 februari 2021.
Fase 2a: Houtkade vanaf aansluiting Dokbrug tot toegang Damen/Amels. Periode 25 januari tot en met 26 februari 2021.
Fase 3: landhoofd zuidzijde Dokbrug. Periode 19-30 april 2021.

Noordzijde Dokbrug
Fase 2b: oostzijde en westzijde Dokwerker. Periode 11 februari tot en met 12 maart 2020.
Fase 4: kruispunt Willem Ruysstraat. Periode 1 maart tot en met 2 april 2021.
Fase 5: landhoofd Houtkade en restwerkzaamheden. Periode 1 maart tot en met 9 april 2021.

Geluids - en verkeershinder
Uiteraard zijn de voortgang en planning van de werkzaamheden afhankelijk van externe factoren zoals de weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden. Voor iedere fase worden verkeersmaatregelen getroffen die telkens kunnen wijzigen. Uitgangspunt is dat er zo min mogelijk wijzigingen zijn. De werkzaamheden veroorzaken geluids- en verkeershinder. Helaas is dit niet te voorkomen. Hiervoor vraagt de gemeente Vlissingen uw begrip.

Informatie / KWS bouwapp
KWS Infra maakt gebruik van een bouwapp. Met behulp van de KWS App blijft u op de hoogte over de werkzaamheden, voortgang en de te verwachten hinder. Daarnaast kunt u via de KWS App op- of aanmerkingen, klachten en complimenten kwijt. Meer informatie via deze link.  

Reactie schrijven

Commentaren: 0