Afvalcontainers worden stapsgewijs voorzien van een slot

De komende 2 jaar gaat gemeente Vlissingen inzamelcontainers voor rest- en gftafval stapsgewijs op slot zetten.

Deze zijn dan alleen nog te gebruiken voor inwoners met een afvalsleutel; een persoonlijke toegangspas die de container opent.

De toegangsbeperking is noodzakelijk om de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar te verlagen naar maximaal 100 kg in 2024. Het invoeren van deze toegangsbeperking voorkomt ook ‘afvaltoerisme’ uit buurgemeenten.

Grondstoffenbeleid
Met het stapsgewijs op slot zetten van de inzamelcontainers, wordt uitvoering gegeven aan het Grondstoffenbeleid 2020-2024. Dat werd in mei 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Sinds 2020 zijn gemeenten wettelijk verplicht om beleid te hebben dat erop gericht is om de zogenaamde ‘VANG-doelstelling’ te behalen: maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. Ter vergelijking: in 2019 gooide elke Vlissinger gemiddeld 286 kilo restafval weg.

Afvaltoerisme
Eén van de onderdelen van het Vlissingse beleid, is het gefaseerd beperken van de toegang tot de inzamelcontainers. Zeker nu inwoners van buurgemeenten moeten betalen, is er sprake van ‘afvaltoerisme’. Hierdoor komt het zo nu en dan voor, dat onze eigen inwoners hun afval niet direct kwijt kunnen. Met deze toegangsbeperking zorgt de gemeente er dus voor dat alleen inwoners van gemeente Vlissingen gebruik kunnen maken van de inzamelcontainers.

Toegang met afvalsleutel
Huishoudens van gemeente Vlissingen die niet in het bezit zijn van rolcontainers, krijgen met een afvalsleutel toegang tot de inzamelcontainers. Alleen zij krijgen dus toegang tot deze containers. Deze huishoudens kunnen de inzamelcontainer voor restafval maximaal 1 keer per dag gebruiken. De betreffende huishoudens krijgen vooraf een brief met een informatiefolder over het gebruik van de afvalsleutel.
Invoering

De toegangsbeperking wordt in fasen uitgevoerd tussen januari 2021 en het 1e kwartaal van 2022. Dit gebeurd in verschillende deelgebieden, in deze volgorde:
  - Oost-Souburg en Ritthem
  - Paauwenburg en Lammerenburg
  - Middengebied en Binnenstad

De gemeente Vlissingen heeft bewust gekozen voor deze fasering. Door in Oost-Souburg en Ritthem te beginnen, is het voor inwoners uit buurgemeenten niet meer mogelijk om hun huishoudelijk afval hier te storten.

Beter afval scheiden
De gemeente Vlissingen is al jaren bezig om het totaal aantal kilo’s restafval omlaag te brengen. Bijvoorbeeld met een afvalscheidingscampagne en een uitgebreid onderzoek met afvalproeven in diverse gebieden in de gemeente. Het blijft belangrijk om inwoners bewust te maken van hun afval en hen aan te moedigen hun afval nog beter scheiden. Want beter scheiden, verlaagt het aantal kilo’s restafval! In 2019 gooide elke inwoner gemiddeld 286 kg van hun afval bij het restafval terwijl er maar 46 kg echt restafval tussen zat. De andere kilo’s afval zijn allemaal bruikbaar als grondstoffen voor nieuwe producten!

Afval apart? Gewoon doen!
In 2021 gaat de afvalscheidingscampagne Afval apart? Gewoon doen! verder. Eind 2020 is de Afvalwijzer geïntroduceerd. Inwoners kunnen hierin hun persoonlijke afvalwijzer raadplegen en downloaden. Ook zien zij duidelijk hoe zij hun afval op een goede manier kunnen scheiden.

Reactie schrijven

Commentaren: 6
 • #1

  patrick sauter (maandag, 25 januari 2021 06:44)

  Zorg dan ook voor in de buurt . containers voor de plastic . Daar hebben we elke week 3/4 zakken van . En dat moet ik met de auto weg brengen .

 • #2

  patrick sauter (maandag, 25 januari 2021 06:46)

  Ik hoop dat de gemeente. Daar ook eens naar kijk ?

 • #3

  Asso (maandag, 25 januari 2021 09:02)

  Prima pleur ik het er gewoon naast !

 • #4

  Vlissinger (maandag, 25 januari 2021 09:48)

  Als de gemeente ook zorg, voor meer plastic, textiel en papier containers in de wijk.
  Dan zullen meerdere mensen hun afval zal scheiden.
  In plaat dat er maar 1 plastic en 1 papier container voor heel de wijk sta.

 • #5

  Sjaak (maandag, 25 januari 2021 14:59)

  In het begin zat er een slot op maar dat is bewust (en terecht, daar heeft de Gemeente heel goed over nagedacht!) afgeschaft.
  Je snapt dat een pasje het illegaal dumpen in de hand gaat werken en dan is het maar de vraag wat je liever hebt. Ondanks dat alle containers open zijn gooit menig burger zijn verpakkingen (flesjes, blikjes, bakjes, zakken,...) nu al massaal op straat, straks is het hek van de dam. Een nog viezere stad is het gevolg van deze zeer domme beslissing.
  Daarbij, één keer storten op een dag? Als ik mijn tuin winterklaar maak loop ik die ene dag misschien wel 5 keer naar die container. Leg ik de rest er dan naast? Echt wel!
  Je kilo’s restafval omlaag brengen lukt alleen als je bij elke stortplaats ook je plastic, flessen en kranten kwijt kan. Daar valt nog veel te verbeteren! Menig inwoner weet niet eens waar de dichtstbijzijnde bakken zijn voor gesorteerd afval. Misschien moet je het afvalbeleid eens beter op elkaar afstemmen. Het is in het belang van de BV Nederland (en veel daarbuiten) dat afval netjes wordt afgevoerd, niet op straat beland, niet in het water. Dat red je alleen door op zoveel mogelijk plaatsen mensen de mogelijkheid te bieden dit in een afvalbak te gooien. De beslissingen van zowel de buurtgemeenten als de Gemeente Vlissingen vallen niet eens in de categorie dom maar zijn oerlomp.

 • #6

  Antiesjaak. (maandag, 25 januari 2021 19:02)

  Dom verhaal.sjaak