SGP vragen aan college over Standplaatsvergunning Scheldeplein

Een ondernemer van een marktkraam (vleeswaren, kaas) die vele jaren een standplaatsvergunning heeft op de weekmarkt op vrijdag (Spuistraat) en zaterdagmarkt (Scheldeplein) wil graag voor de woensdagen ook een standplaatsvergunning op locatie Scheldeplein.

Klanten van deze ondernemer hebben aangegeven behoefte te hebben aan een extra dag in de week om hun boodschappen bij deze marktkraam te doen. Ook de winkeliers aan het Scheldeplein staan hier positief tegenover. De betreffende ondernemer heeft een vergunning aangevraagd, maar Gemeente Vlissingen wil deze vergunning niet verlenen op grond van de bestaande standplaatsen-APV. De SGP wil hierover de volgende vragen stellen:

Artikel 34-vragen “standplaatsvergunning Scheldeplein op woensdag”
1. In de betreffende APV staat dat het gewenst is om beleid te formulieren voor het verlenen van standplaatsvergunningen met het oog op bescherming van:
a) De openbare orde
b) Het voorkomen of beperken van overlast
c) Het uiterlijk aanzien van de omgeving
d) De verkeersvrijheid of -veiligheid
e) Een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse
Waarom was er, op basis van deze vijf hierboven genoemde punten, voor de Gemeente Vlissingen reden om aan de betreffende ondernemer geen vergunning te verlenen voor een standplaats op woensdagen op het Scheldeplein?
2. In dezelfde APV staat een overzicht van de locaties in stad en dorpen hoeveel en voor welke branche een standplaatsvergunning wordt verleend.
Waarom houdt de Gemeente Vlissingen vast aan deze aantallen per branche en betoont zij geen flexibiliteit en welwillendheid om hiervan af te wijken en toch een vergunning te verlenen?
3. Hoe geeft de Gemeente Vlissingen inhoud aan het faciliteren en stimuleren van vooruitstrevend ondernemerschap door aan deze ondernemer geen standplaatsvergunning te verlenen op woensdagen op het Scheldeplein?
4. Deelt het college, met de SGP, de mening dat de aanwezigheid van een verkoopwagen op woensdagen op het Scheldeplein meer reuring brengt in de binnenstad en dat dit ook goed is voor de ondernemers in de (directe) omgeving van het Scheldeplein?
5. Is de Gemeente Vlissingen bereid om de afwijzing van deze aanvraag voor een standplaatsvergunning te heroverwegen?

Reactie schrijven

Commentaren: 3
 • #1

  H Wever (woensdag, 27 januari 2021 12:55)

  xx

 • #2

  burry (woensdag, 27 januari 2021 15:44)

  eindelijk een ondernemer die wilt investeren in Vlissingen.. maar wat doet de gemeente... ? afwijzen�)

  ik hoop dat de gemeente zich nog eens achter de oren krapt en de apv aanpast.....

 • #3

  Mich (woensdag, 27 januari 2021 22:54)

  Een hardwerkende ondernemer die graag een extra dag wilt verkopen en tevens voor reuring en gezelligheid zorgt weigeren is het domste wat je kunt doen. Ik denk dat dit Vlissingen en de rest van de ondernemers alleen ten goede komt!