SGP wil overspelreclames in openbare ruimtes weren

Wat mensen achter de voordeur doen, in de krant lezen, op televisie kijken of op internet opzoeken is niet onze zaak als gemeente.

Maar de publieke ruimte is wel onze zaak. En daarmee ligt voor de SGP een taak. De SGP maakt graag gebruik van ruimte die wordt geboden.

“En deze ruimte is er om dit amendement in te dienen. Met dit amendement hebben wij een helder doel: het weren van het toenemende aantal overspel reclames in onze straten”. Laat de SGP Vlissingen weten.  

Kritisch zijn op posters commerciële bedrijven
Wat willen we wel en wat willen we niet in ons straatbeeld laten zien? We zijn kritisch op de kleur en vormgeving van gebouwen, wegen, pleinen, de dorpsstraat en ons bos en park. Wat de SGP betreft mogen we ook kritisch zijn op de posters van commerciële bedrijven die in onze openbare ruimte hangen. Dat woordje commercieel onderstreept de SGP. Handelsreclame; en daarmee uitgesloten van artikel 7 van de Grondwet dus het gaat daarmee niet in tegen de vrijheid van meningsuiting. Lid 4 van artikel 7 maakt duidelijk dat de bescherming van vrijheid van meningsuiting niet geldt voor reclame-uitingen van commerciële partijen. Net zo min als reclame voor tabak of alcohol door artikel 7 wordt beschermd.

Ook dat is en kan aan banden worden gelegd
Ook volgens artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zijn beperkingen mogelijk op grond van “de bescherming van de gezondheid of goede zeden”. De Europese rechtspraak bevestigt dat overheden bij commerciële reclame veel ruimte hebben om beperkingen aan te brengen.

Het gemeentelijk beleid is erop gericht:
Om echt- en vechtscheidingen te voorkomen.
Om daarmee stabiele relaties, gezinnen en kinderen te beschermen.
Om een veilig leef-, woon- en opvoed klimaat te creëren.
Er wordt aan dat gemeentelijk beleid afbreuk gedaan als wij in onze publieke ruimte commerciële uitingen toestaan die relaties kunnen vernielen.

Met dit amendement hoopt de SGP, integraal, inhoud te geven aan de preventie, onze wettelijke taak die we hebben vastgesteld in ons Jeugdbeleid.

Reactie schrijven

Commentaren: 0