Vragen D66 Vlissingen aan college: 'Erkenning Leed Molukse Gemeenschap'

Burgemeesters van elf gemeenten met grote Molukse gemeenschappen hebben in een brief een oproep aan de Nederlandse regering gedaan om het leed te erkennen dat de Molukkers is aangedaan na hun aankomst in Nederland.

De aankomst van het eerste schip was vorige week 70 jaar geleden. Na aankomst van de Molukse ex-KNIL-militairen en hun gezinnen in Nederland begin jaren 50, wachtte hun een geïsoleerd bestaan. De omstandigheden in de kampen waren zwaar en de verwachting dat hun verblijf in Nederland tijdelijk was, kwam niet uit. De Molukse bevolking voelde zich in de steek gelaten door de overheid.

Stedenband met Ambon
In Zeeland waren er opvangcentra op Walcheren, Schouwen, Zeeuws Vlaanderen en Zuid-Beveland en ook nu nog is er een grote concentratie inwoners van Molukse afkomst in Zeeland. Vlissingen heeft sinds jaren een stedenband met Ambon en ondersteunt de stichting Samenwerking Vlissingen- Ambon. De burgemeester heeft in een gesprek met de PZC aangegeven deze brief met de Molukse gemeenschap te gaan bespreken.

Als achtergrond informatie zijn bijgaande links toegevoegd
Oproep burgemeesters voor erkenning leed Molukkers (NOS
Molukkerkamp Westkapelle (Zeeuwse Ankers)
Burgemeesters vragen nieuw kabinet om leed van Molukkers te erkennen (PZC)

Deze informatie leidt bij D66 Vlissingen tot de volgende vragen:
⦁ Is het college het met ons eens dat Vlissingen een grote Molukse gemeenschap heeft?
⦁ Is het college het met ons eens dat Vlissingen solidariteit met deze gemeenschap hoog in het vaandel heeft staan?
⦁ Heeft het college contact opgenomen met de initiatiefnemers van deze brief?
⦁ Wanneer gaat het college dit initiatief met de Molukse gemeenschap bespreken?
⦁ Wil het college dit initiatief en de inhoud van deze brief ondersteunen?
⦁    Zo ja, welke actie gaat het college op korte termijn ondernemen om te zorgen dat het leed van de Molukse gemeenschap wordt erkend? 

Reactie schrijven

Commentaren: 0