Gemeente Vlissingen zoekt partner voor realisatie 'Kop Keersluis'

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het starten van een procedure voor de ‘Kop Keersluis’. 

Met een openbare procedure zoekt de gemeente naar projectontwikkelaars en ontwikkelende aannemers, die een ambitieus bouwplan gaat realiseren op deze unieke locatie. Het gaat hier om het bouwperceel gelegen tussen de De Willem Ruysstraat, Singel en Paul Krugerstraat. Met uitzicht op de Keersluisbrug, het Kanaal door Walcheren, de Kenniswerf en de Binnenhavens. Bedrijvigheid alom! 'Kop Keersluis' brengt alles van Vlissingen samen

‘Kop Keersluis’ baken bij de entree van de stad 
Op de locatie ‘Kop Keersluis’ komt veel van het DNA van Vlissingen samen. Het stedelijke karakter, de scheepvaart voor de deur en met uitzicht op de havens. Het wordt een baken bij de entree van de stad Vlissingen en het Scheldekwartier. Het college biedt de mogelijkheid om maximaal 65 woningen te realiseren, waarbij ingezet wordt op het bieden van woningen die aantrekkelijk zijn voor een brede doelgroep. Het college nodigt marktpartijen uit om een bouwplan uit te werken, dat ambitieus en herkenbaar is en aansluit bij de (woon) behoefte op de woningmarkt.

Start bouw in 2022
De gronden van de locatie ‘Kop Keersluis’ heeft de gemeente al bouwrijp gemaakt. Ook het bestemmingsplan voor dit deel van het Scheldekwartier is onherroepelijk. Het college hoopt half 2021 een ontwikkelende partner te selecteren. Samen met deze partij wordt het bouwplan uitgewerkt, met de ambitie om in 2022 de 1e paal te slaan.

Procedure om marktpartij te kiezen
Het Scheldekwartier is zeer in trek. De woningen aan Het Dok en in de Scheldewijk zijn volop in aanbouw en diverse bouwplannen zijn in verkoop of voorbereiding. Met een openbare procedure biedt het college potentiële ontwikkelende partners de mogelijkheid om ook mee te doen in de ambitieuze en aansprekende ontwikkeling van de voormalige scheepswerf, het Scheldekwartier. Door de bijzondere locatie en gunstige randvoorwaarden (bouwrijpe gronden, onherroepelijk bestemmingsplan), meent het college dat de locatie ‘Kop Keersluis’ hier fraaie mogelijkheden voor biedt.

Reactie schrijven

Commentaren: 0