Oog en oor voor veiligheid bij vrouwen en meisjes

SGP Vlissingen: Oog en oor voor (gevoel van) veiligheid bij vrouwen en meisjes.

Raadsleden ontvangen de laatste weken veel emails van inwoners uit Vlissingen en Oost-Souburg, dit naar aanleiding van de berichten dat drie locaties in de Gemeente Vlissingen zijn aangewezen.

Waar (mogelijk) complexgewijze huisvesting voor arbeidsmigranten gaat worden gerealiseerd.In deze e-mailberichten is te lezen dat men zich met name zorgen maakt over de veiligheid van vrouwen en meisjes als in de toekomst arbeidsmigranten op zo’n complex worden gehuisvest. Met name de locaties bij het Kanaal door Walcheren en bij Zuidbeek worden genoemd.

⦁ Vrouwen, meisjes en jeugd/kinderen geven aan dat zij zich niet meer comfortabel zullen voelen wanneer zij gaan wandelen, hardlopen, de hond uitlaten of naar werk, school, sport of stad fietsen langs het Kanaal door Walcheren en dan kunnen worden bekeken door de bewoners van het complex voor arbeidsmigranten, zowel overdag maar vooral ‘s avonds.

⦁ Vrouwen, meisjes en jeugd/kinderen geven aan zich niet comfortabel te voelen als zij wandelen, hardlopen, de hond uitlaten of naar werk, school of sport fietsen over de Jacoba  van Beierenweg en dan kunnen worden bekeken door de bewoners van het complex voor arbeidsmigranten, zowel overdag maar vooral ‘s avonds
Dit neemt niet weg dat ook deze inwoners terdege beseffen dat arbeidsmigranten nodig zijn voor het bedrijfsleven in Vlissingen en omgeving en dat deze mensen fatsoenlijke huisvesting behoren te hebben.

De SGP neemt haar volksvertegenwoordigende rol altijd uiterst serieus en wil daarom de volgende vragen stellen:

⦁ Omdat nog niet duidelijk is of deze wooncomplexen gebruikt gaan worden door alleenstaande arbeidsmigranten of alleen gezinnen, ontstaat er veel onrust bij de bevolking, met name bij vrouwen, meisjes en jeugd/kinderen over het zich comfortabel voelen in de openbare ruimte vlakbij deze complexen. Begrijpt het college dit? Graag uitleg.
⦁ Hoe heeft het college inhoud gegeven aan dit begrip door (zonder eerst te overleggen met inwoners) aan te geven mee te willen werken aan de realisatie van complexgewijze huisvesting voor arbeidsmigranten bij o.a. het Kanaal door Walcheren en Zuidbeek?
⦁ Heeft het gevoel van veiligheid en comfort  voor vrouwen en meisjes een rol gespeeld bij het toezeggen van medewerking aan de plannen van betreffende ondernemers die complexgewijze huisvesting voor arbeidsmigranten langs het Kanaal door Walcheren, Baskensburg en Zuidbeek willen realiseren?
⦁ Op welke manier is daar rekening mee gehouden?
⦁ Heeft het college zich eerst, met name, door vrouwen laten adviseren voordat toezeggingen werden gedaan aan betreffende ondernemers, of is hier totaal niet aan gedacht? Graag uitleg.
⦁ De SGP geeft regelmatig aan dat er veel meer gehandhaafd zou moeten worden op diverse vormen van overlast. Eventuele vormen van overlast voor inwoners in de openbare ruimte, grenzend aan deze huisvestings-complexen, kunnen niet worden overgelaten aan de beveiliger in dienst van de ontwikkelaar. Heeft het college plannen om in deze openbare ruimte (vaak) te patrouilleren en/of te handhaven voor (o.a.) de veiligheid van vrouwen en meisjes?

Reactie schrijven

Commentaren: 0