Commissie Ruimte vergadert 25 mei over het Nollebos

De afgelopen jaren is in opdracht van de gemeenteraad en op basis van een uitgebreid participatieproces gewerkt aan de oplevering van het integraal Streefbeeld Nollebos-Westduinpark. Het streefbeeld voorziet een integrale kwaliteitsslag voor het gebied. Het is het resultaat van een integrale afweging waarbij de belangen van een brede doelgroep en de kernkwaliteiten van het gebied in relatie tot elkaar zijn benaderd en afgewogen.

Foto: Nollebos  © RTV Vlissingen

Zo wordt invulling gegeven aan de gewenste natuurontwikkeling in het gebied, maar dient tevens rekening gehouden te worden met de ontwikkelingsmogelijkheden van de in het gebied aanwezige ondernemers. De totstandkoming van het streefbeeld is een complex proces gebleken. Dat is ook terug te zien in de vele inspraakreacties. Niettemin is een streefbeeld opgeleverd dat past binnen de kaders van de opdracht die de gemeenteraad in 2017 heeft gegeven en voorziet in een integrale kwaliteitsslag voor het Nollebos-Westduinpark.

Commissievergadering 25 mei
De Commissie Ruimte van de gemeente Vlissingen is op dinsdagavond 25 mei vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het stadhuis bijeen, om te vergaderen over de ‘Vaststelling integraal Streefbeeld Nollebos-Westduinpark'.    

Inspreken
Wilt u inspreken over het voorstel ‘Integraal Streefbeeld Nollebos-Westduinpark’ of het burgerinitiatief van de Stichting Behoud en Beheer Nollebos/Westduinpark? Dan moet u zich voor maandag 17 mei aanmelden via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Selectie
Aangezien er waarschijnlijk meer verzoeken zijn dan tijd, vindt er een selectie plaats. Als u geselecteerd wordt, neemt een medewerker van de griffie op dinsdag 18 mei contact met u op. U krijgt dan informatie over de specifieke spelregels op 25 mei door de coronavoorschriften.

Schriftelijke reactie
Als u niet geselecteerd wordt, kunt u de gemeenteraad schriftelijk uw mening over het Nollebos toesturen. Dit mag u ook doen als u de vergadering niet fysiek wilt bijwonen. Uw schriftelijke inspreek reactie kunt u voor vrijdag 28 mei inleveren via e-mail griffie@vlissingen.nl.

Reactie schrijven

Commentaren: 0