SGP dient motie in: “Top-prioriteit voor verkeersveiligheid”

De SGP fractie dient donderdagavond 27 mei een motie in: “Top-prioriteit voor verkeersveiligheid Bachlaan, Burgemeester van Woelderenlaan,  Paauwenburgweg en kruising”. De motie is mede ondertekend door VVD, CDA, POV en de PvdA.

Foto: Burgemeester van Woelderenlaan  © MultranetMedia

Na toezeggingen van de wethouder dat in het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan de Paauwenburgweg en van Woelderenlaan aandacht zouden krijgen (na het ernstige ongeval in juni 2020 waarbij een vrouw in rolstoel overleed na botsing met een roekeloos rijdende automobilist) kregen wij informatie dat deze straten en kruising niet op de planning staan voor onderhoudswerken. Wel werd gemeld dat deze straten een opgave zijn in het Strategisch Veiligheids Plan, afhankelijk van de prioritering. De SGP, VVD, CDA, POV en PvdA pakken deze handschoen op en vragen het college deze straten en kruising top-prioriteit te geven in het SVP.

De motie
De raad van de Gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op 27 mei 2021,

Overwegende dat:
⦁    De Paauwenburgweg, Burgemeester van Woelderenlaan en Bachlaan zeer onveilig zijn door automobilisten en motorrijders die daar roekeloos en te hard rijden,
⦁    De inrichting van deze straten zich leent om daar roekeloos en hard te kunnen rijden,
⦁    Omwonenden van de Van Woelderenlaan hier meerdere malen aandacht voor hebben gevraagd, onder andere door in oktober 2019 een petitie aan te bieden aan het college,
⦁    Op 11 juni 2020 een ernstig ongeval heeft plaatsgevonden op de kruising Van Woelderenlaan/Paauwenburgweg, waarbij een vrouw in een rolstoel zo ernstig gewond is geraakt dat zij aan deze verwondingen is overleden,
⦁    Naar aanleiding van dit ernstige ongeval op 2 juli 2020 een motie is ingediend,
⦁    Deze motie is ingetrokken na toezegging van het college in de raadsvergadering op 9 juli 2020 dat de Paauwenburgweg meegenomen zou worden in het in 2021 te herijken GVVP,
⦁    Onderzoek heeft uitgewezen dat het ongeval in juni 2020 onder meer werd veroorzaakt door roekeloos rijgedrag van de automobilist,
⦁    De Paauwenburgweg, de Van Woelderenlaan en de kruising Van Woelderenlaan/Paauwenburgweg nog niet in de planning staan voor onderhoudswerkzaamheden,
⦁    De Paauwenburgweg en de Van Woelderenlaan wel staan aangemerkt als opgaves in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV),
⦁    Er momenteel geen toezegging ligt dat onderhoudswerken aan- of verkeersveilig maken van de Paauwenburgweg, de Van Woelderenlaan en de kruising Van Woelderenlaan/Paauwenburgweg naar voren worden gehaald en prioriteit krijgen in het SPV,
⦁    De Bachlaan in dit geheel niet wordt genoemd,
⦁    De Paauwenburgweg, de Van Woelderenlaan en de Bachlaan door hun inrichting de mogelijkheid biedt voor snelheden die de maximale toegestane snelheid ver te boven gaan én, mede door gebrek aan handhaving, daardoor ook een aanzuigende werking hebben op degenen die zeer bewust onverantwoord rijgedrag vertonen,

Is van mening dat:
⦁    Elk verkeersongeval, zeker met dodelijke afloop, als gevolg van roekeloos rijgedrag er één te veel is,
⦁    Voorgaande maatregelen (matrixbord) in voornoemde straten geen afdoende effect hebben aangetoond tegen roekeloos rijgedrag,
⦁    Herinrichting van de Van Woelderenlaan, Paauwenburgweg, kruising Van Woelderenlaan/Paauwenburgweg en Bachlaan de noodzakelijke oplossing is om roekeloos rijgedrag tegen te gaan,
⦁    Deze straten en kruising daarom met voorrang dienen te worden onderhouden en heringericht, voor de verkeersveiligheid van inwoners en bezoekers,

Verzoekt het college:
⦁    De Van Woelderenlaan, Paauwenburgweg, kruising Van Woelderenlaan/Paauwenburgweg en de Bachlaan de status top-prioriteit te geven in het SPV
⦁    Dit SPV zo spoedig mogelijk ter besluitvorming aan de raad voor te leggen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie VVD
Fractie SGP
Fractie CDA
Fractie PvdA
Fractie POV

Reactie schrijven

Commentaren: 0