Gemeente Vlissingen: Duidelijkheid over afsluiten boulevards

Na een zorgvuldige afweging heeft het college van B&W besloten, dit jaar geen wijzigingen aan te brengen in de eerder aangekondigde afsluitingen van de Vlissingse boulevards. "We zullen dit jaar de boulevards niet dagelijks structureel gaan afsluiten voor gemotoriseerd verkeer".

Foto: Boulevard afgesloten  © RTV Vlissingen

"Dat doen we wel wanneer we (grote) drukte verwachten, bijvoorbeeld bij mooie weersomstandigheden (in elk geval bij een temperatuur van 25⁰ C of hoger) en tijdens de reguliere zondagssluiting. In die gevallen zijn de boulevards (deels) niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Dat doen we zodat fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen en zich zo beter kunnen houden aan de coronamaatregelen. Zoals 1,5 meter afstand en het voorkomen van groepsvorming". Laat de gemeente weten via de website vlissingen.nl.

Uitbreiding
De gemeenteraad heeft op 27 mei 2021 een motie aangenomen om met onmiddellijke ingang het ‘sluitingsregime’ op de boulevards uit te breiden. Daarnaast is in die motie het verzoek opgenomen, om in oktober 2021 gereed te zijn met de voorbereidingen van de sluiting van de boulevards voor de periode vanaf 1 april 2022. Na uitgebreid (juridisch) onderzoek is duidelijk geworden, dat er op dit moment geen mogelijkheid is om de huidige afsluiting voor gemotoriseerd verkeer op zeer korte termijn uit te breiden.

Meer grip op zomerse verkeersdrukte boulevards Vlissingen
Dat betekent dat dit de geldende maatregelen zijn die de gemeente Vlissingen zal nemen om de zomerse verkeersdrukte op de boulevards beter te reguleren. Boulevards Evertsen en -Bankert zijn op warme dagen (temperatuur volgens KNMI 25℃ of hoger) altijd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit betreft auto-, motor-, scooter- en bromfietsverkeer. Wanneer we drukte verwachten, sluiten we incidenteel (delen van) de boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter af voor het gemotoriseerd verkeer. De al bestaande sluiting voor gemotoriseerd verkeer van Boulevards Evertsen,-Bankert en -De Ruyter op alle zondagen vanaf 1 mei tot 1 oktober (tussen 13.00 en 17.00 uur), blijft ongewijzigd van kracht.

Boulevards visie
Er zal ook worden gekeken naar de toekomstige ontwikkeling, functie en het gebruik van de boulevards. Dat doen we in de Boulevardsvisie. Deze visie is binnenkort ter inzage beschikbaar. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om hierop te reageren. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over de Boulevardsvisie en daarmee het perspectief voor de Vlissingse boulevards.

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Hans Cleyman (maandag, 14 juni 2021 14:08)

    Het is nu al dramatisch parkeerplaats te vinden in Vlissingen als je op de Boulevard de Ruyter werkt tijdens kantooruren.