Streefbeeld Nollebos-Westduinpark vastgesteld

Op dinsdagavond 22 juni heeft de Vlissingse gemeenteraad het Streefbeeld Nollebos-Westduinpark tijdens een extra raadsvergadering vastgesteld. Het streefbeeld dient wel aangepast te worden op het ook aangenomen amendement van de LPV/PSR.

Integrale toekomstvisie
Met de vaststelling van het streefbeeld komt een einde aan een lang en intensief participatieproces, dat uiteindelijk heeft geleid tot een nieuwe integrale toekomstvisie voor het mooie Nollebos-Westduinpark. De gemeenteraad dankt alle participanten voor de inbreng van de vele ideeën, wensen en argumenten!

Streefbeeld
De zomerperiode zal worden gebruikt om het streefbeeld aan te passen op het vastgestelde amendement van LPV/PSR. Na de zomer gaan wij ons beraden op het vervolgvraagstuk. Hoe komen we stap voor stap, tot de uitvoering van het streefbeeld. Het aangepaste streefbeeld wordt na vaststelling gepubliceerd op de projectwebsite.


Raadsvergadering terugluisteren
Via deze link is de extra raadsvergadering van 22 juni 2021 terug te luisteren, over het genomen besluit en het aangenomen amendement van LPV/PSR.

Reactie schrijven

Commentaren: 0