Onzekerheid voor kleine zorgaanbieders en hun cliënten

Op 1 januari 2022 gaat het nieuwe WMO-beleid in. Het college wil dan met een klein aantal zorgaanbieders een contract afsluiten. Momenteel zijn er ruim 70 kleine zorgaanbieders die professionele zorg en begeleiding bieden aan cliënten. Hun contract met de gemeente loopt door het nieuwe beleid ten einde.

Deze kleine zorgaanbieders weten tot op de dag van vandaag totaal niet waar ze aan toe zijn na 1 januari 2022. Ze hebben van het college slechts een brief gekregen om na het zomerreces de gemeente te laten weten wat hun plannen zijn voor komend jaar.

Artikel 34-vragen “Onzekerheid voor kleine zorgaanbieders en hun cliënten”
De fracties SGP, VVD, CDA, POV en PvdA willen hierover de volgende vragen stellen aan het college:


⦁  Wat verwacht het college precies van de ruim 70 kleine zorgaanbieders met betrekking tot het nieuwe WMO-beleid, waarin slechts met een klein aantal partijen een contract wordt afgesloten?
⦁  Is het de bedoeling dat alle kleine zorgaanbieders onderaannemers worden van de te contracteren zogenaamde hoofdaannemers?
⦁  Of is het de bedoeling dat alle kleine zorgaanbieders een zorg-consortium gaan vormen waarmee de gemeente een contract kan afsluiten?
⦁  Met hoeveel hoofdaannemers wordt een contract gesloten?
⦁  Hoe worden de kleine zorgaanbieders begeleid richting een samenwerking met een hoofdaannemer?
⦁  Worden er eisen gesteld aan de omgang van de hoofdaannemers met de onderaannemers?
⦁  Hoe wordt de overgang geregeld voor kleine aanbieders die nu een contract hebben met de gemeente en vanaf 1 januari 2022 via een hoofdaannemer gaan werken?
⦁ Heeft het college in beeld hoeveel cliënten uit de Gemeente Vlissingen zorg en/of begeleiding krijgen van een kleine zorgaanbieder? Graag een overzicht met aantallen.
⦁ Wat zijn de kwaliteitseisen die het college stelt aan de kleine zorgaanbieders, met ander woorden; hoe hoog ligt de lat?
⦁  Wat is het tijdpad dat het college voor ogen heeft met betrekking tot de regulering van de toekomstige contractering, samenwerkingsverbanden, maar vooral ook de zorg en begeleiding die kleine zorgaanbieders geven?
⦁  Wanneer komt er duidelijkheid voor de kleine zorgaanbieders en hun cliënten?
⦁  Hoe garandeert het college dat kleine zorgaanbieders en hun cliënten vanaf 1 januari 2022 niet tussen wal en schip vallen?
⦁  Hoe is de voortgang van alle zorg gegarandeerd?
⦁  Hopelijk is er toch geen sprake van opzeggen van contracten vanaf 1 januari 2022 en is het aan de kleine zorgaanbieders en hun cliënten “zoek het maar uit”?
⦁  Waaruit bestaat de ondersteuning van de gemeente richting de kleine zorgaanbieders met betrekking tot het nieuwe WMO-beleid?

⦁  Waar kunnen kleine zorgaanbieders bij de gemeente met hun vragen terecht?
⦁  Is er voldoende fte beschikbaar om de kleine zorgaanbieders te ondersteunen?
⦁  Wat heeft het college in de afgelopen maanden gedaan richting de kleine zorgaanbieders ten opzichte van het nieuwe WMO-beleid? Graag een opsomming van verrichte acties en resultaten.
⦁  Wordt aan alle zorgaanbieders uitgelegd dat de raad nog moet besluiten?
⦁  Beseft het college dat er slechts drie maanden resten voordat alles moet zijn geregeld?
⦁  Wat doet het college met dit besef?
⦁  Is het college op de hoogte van het feit dat cliënten van grote zorgaanbieders  worden doorverwezen naar kleine zorgaanbieders? Hoe heeft het college dit in beeld? Graag een overzicht met aantallen?
⦁  Hoe gaat ook deze zorg door na 1 januari 2022?
⦁  Het college verwacht veel van de buurtteams. Hoe is de zorg gegarandeerd voor cliënten zonder netwerk?
⦁  Hoe sterk leeft het besef bij het college dat er altijd cliënten zullen zijn die structureel professionele zorg en/of begeleiding nodig hebben en dat de kleine zorgaanbieder hun enige netwerk is?
⦁  Is het dan redelijk en billijk om te verwachten dat huidige, passende, professionele zorg voor de zorgvrager gaat worden verricht door een mantelzorger of een vrijwilliger of een buurt team?
⦁  Hoe voorkomt het college dat teveel wordt verwacht van de buurtteams? Graag uitleg.
⦁  Is over al het bovenstaande al overleg geweest met de WMO-adviesraad en/of heeft deze adviesraad al een mening met het college en de raad gedeeld?
⦁  Wanneer kan de raad het uitvoeringsbeleid tegemoet zien?

Wij zien uw antwoorden op onze vragen tegemoet.

Fractie SGP    Lilian Janse-van der Weele en Cor Tromp
Fractie VVD    Albert van der Giessen en Tamara Vork-Ritter
Fractie CDA    Coen Bertijn
Fractie POV    Pim Kraan en Ruud Kleefman
Fractie PvdA   Frances Oreel

Reactie schrijven

Commentaren: 0