Voordeurgesprekken over inrichting openbare ruimte Bloemenbuurt

De openbare ruimte in de Bloemenbuurt wordt de komende jaren opnieuw ingericht. Een deel van de riolering in de Bloemenbuurt is verouderd en moet worden vervangen. Ook de bestrating en het openbaar groen is niet overal meer in goede staat. De gemeente Vlissingen gaat een plan maken om de riolering te vervangen en de stoepen, straten en het openbaar groen waar nodig te vernieuwen.

Op zaterdag 25 september vinden er tussen 10:00 een 15:00 uur voordeurgesprekken plaats in de Bloemenbuurt door medewerkers van de gemeente Vlissingen. De bewoners zijn 7 september op de hoogte gebracht via een bewonersbrief. Ook is het mogelijk om op deze dag in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen via een vaste plek in de buurt, de Crocuslaan 10 in Vlissingen. 

Meedenken
"Nu de hele wijk wordt aangepakt hebben we ook een unieke kans om breder te kijken dan het beheer en onderhoud. We brengen daarom in beeld welke wensen er zijn, bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Als bewoner weet u precies wat er leeft in uw buurt. Daarom zijn we benieuwd naar uw ideeën. Wat vindt u belangrijk, waar moeten we rekening mee houden en welke kansen ziet u?" Laat de gemeente weten via vlissingen.nl.  

Suggesties of opmerkingen
Wij verwerken uw ideeën en wensen zoveel mogelijk in het plan. Wel moet u er rekening mee houden, dat niet alles in het plan past. Praktische zaken en het beschikbare geld zijn ook bepalend voor wat mogelijk is. Toch ontvangen we graag uw suggesties of opmerkingen. Zo kunnen we zo veel als mogelijk, met uw inbreng een ontwerp maken. Ook over het ontwerp zullen we uw reactie vragen, waarna we het plan definitief uitwerken.

Wanneer voeren we het plan uit?
We maken een ontwerp voor een groot gebied. De werkzaamheden voeren we dan ook gedurende meerdere jaren en in delen uit. Voordat de werkzaamheden starten, laten we weten hoe de planning eruit ziet. De verwachting is dat we in 2022 met de werkzaamheden starten.

Bron: vlissingen.nl

Reactie schrijven

Commentaren: 0