Aanleg glasvezelkabels leidt tot irritaties

Van inwoners uit diverse wijken in de gemeente Vlissingen heeft de SGP e-mails en telefoontjes ontvangen waarbij zij hun ongenoegen uitten over de aanleg van glasvezelkabels door een tweetal providers. Een Zeeuwse en een landelijke provider leggen elk hun eigen glasvezelkabel in de grond en “schieten” de kabel onder de voortuin (indien van toepassing) naast de voordeur, zodat deze binnen kan worden aangesloten.

Voor die aanleg is twee keer de straat of stoep opengebroken. Dit veroorzaakt tweemaal overlast voor de inwoners, die niet begrijpen waarom dit nodig is en daarover geïrriteerd zijn.

Artikel 34-vragen “Aanleg glasvezelkabels”
De SGP wil hierover de volgende vragen stellen:
⦁    Waarom is het nodig dat elke provider zijn eigen glasvezelkabel aanlegt in de wijken?
⦁    Kunnen verschillende providers gebruik maken van dezelfde glasvezelkabel?
⦁    Zo ja, waarom heeft het college dan niet aangestuurd op de aanleg van één glasvezelkabel in alle wijken?
⦁    Welke maximale inspanning heeft het college verricht om providers te dwingen om samen te werken bij de aanleg van glasvezelkabels?
⦁    Het college gaat er prat op om zo praktisch mogelijk werkzaamheden uit te voeren door werk met werk te combineren, zodat er zo weinig mogelijk overlast ontstaat voor onze inwoners. Hoe is het dan mogelijk dat in wijken binnen korte termijn twee keer de straat of stoep wordt opengebroken voor de aanleg van een glasvezelkabel?
⦁    Klopt het dat de gemeente, per keer dat de straat of stoep wordt opengebroken, een factuur indient bij de aannemer en/of provider?
⦁    Zo ja, zijn deze inkomsten reden geweest voor de gemeente om geen maximale inspanning te verrichten om providers te dwingen samen te werken?
⦁    Zijn nog meer providers van plan om hun eigen glasvezelkabel in de Gemeente Vlissingen aan te leggen?
⦁    Indien ja, is het college dan bereid om, in het belang van onze inwoners, erop aan te sturen dat providers wél samenwerken en de straat of stoep niet meerdere malen wordt opengebroken voor de aanleg van glasvezelkabels?

Reactie schrijven

Commentaren: 3
 • #1

  Thomas (donderdag, 14 oktober 2021 21:38)

  Kan me niet snel genoeg gebeuren. Ik ben jaloers op de mensen waar de straat open gebroken is.

 • #2

  André (donderdag, 14 oktober 2021 23:03)

  Het tempo waarin het gebeurt is wel erg traag, & logica welke straat eerst is ver te zoeken.

 • #3

  Truus (vrijdag, 15 oktober 2021 08:59)

  Beetje jammer dat je niet fatsoenlijk kunt communiceren met die werklui en je ziet ze tegen heggen plassen en laten een bende na!