Stoomhijskraan Schelde 38 terug op het voormalige Scheldeterrein

Vrijdag 15 oktober 2021 was de grote dag voor alle vrijwilligers van de Stichting Stoomhijskraan Schelde 38, voor de kraan zelf en voor Vlissingen en ver daarbuiten, en voor iedere liefhebber van industrieel erfgoed. De Stoomhijskraan kwam afgelopen woensdagavond aan op een dieplader, en is donderdag geplaatst op een stukje rails achter het Museum Scheldewerf.

Foto: Maarten van Rossum onthuld Stoomhijskraan Schelde 38  © MultranetMedia

Terugblik hoe het begon
Vrijdagmiddag was het dan zover, nadat in 2015 dit mooie verhaal begon van de redding (deze zou in de shredder zijn verdwenen) van deze Stoomhijskraan Schelde 38. Een terugblik hoe het allemaal begon in de oude Machinefabriek waar Wesley Sekewael (secretaris van de stichting) hier kort op inging. Daarna was het de beurt aan Maarten van Rossem (emeritus hoogleraar geschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht, schrijver, Tv-presentator) en beschermheer van de Stichting Stoomhijskraan Schelde 38 die een presentatie hield (van ruim een uur) over het belang van het behoud van de stoommachine als wezenlijk onderdeel van het industrieel verleden.  

Maarten van Rossum onthuld Stoomhijskraan Schelde 38
Daarna onthulde hij onder toeziend oog van de vele genodigden vrijwilligers, sponsors, financiers, bedrijven en particulieren die aan het restauratieproces hebben meegeholpen en vele toeschouwers die op het evenement waren afgekomen de Stoomhijskraan Schelde 38. Door aan een touw te trekken wat verbonden was met de stoomfluit!.

Proces van 6 jaar
De stoomhijskraan (geregistreerd als nationaal mobiel erfgoed) is in 2015 gekocht door Wesley Sekewael (secretaris van de stichting). In fasen is het restauratieproces begonnen. Eerst met conserveren en zoeken naar ontbrekende onderdelen. Daarna met reinigen, restaureren en waar nodig aanvullen van onderdelen. In de derde fase het weer assembleren van alle onderdelen tot de oorspronkelijke stoomhijskraan. Het proces heeft in totaal 6 jaar geduurd. Een ploeg van ca 10 vrijwilligers heeft de restauratie geheel onder eigen beheer uitgevoerd. Bijzonder, gespecialiseerd werk  is uitbesteed aan lokale bedrijven.

Subsidies voor het project
Diverse landelijke en lokale fondsen zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Mondriaanfonds en de Stichting Moerman Promotie Vlissingen financierden met subsidies het project. Het Van de Velde Publicatiefonds subsidieerde de opzet van de website met historische documentatie over de kraan en informatie over de restauratie. In 2019 ontving de stichting de cultuurprijs van het Prins Bernhardfonds Zeeland. De kraan deed eerst dienst op het platenopslagterrein op Het Eiland, waar zij tot 5 ton zware staalplaten kon tillen. Later zien we de kraan ook op andere delen van het emplacement, o.a. om zware stukken vanaf de Machinefabriek naar de werf te vervoeren.

Niet meer rendabel
Oorspronkelijk werd de stoomketel door kolen gestookt. Later is een brander aangebracht voor gebruik van olie. In deze laatste situatie is de kraan gerestaureerd. In 1970 waren ze niet meer rendabel en het werfterrein kreeg een andere inrichting. De kranen werden buiten gebruik gesteld en kregen een museale bestemming. De Stoomhijskraan 39 ging naar de Stoomtram Hoorn Medemblik en de 38 naar de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele (SGB).

Restauratieproject
In 2015 kwam de 39 in gerestaureerde staat vanuit Hoorn naar de SGB. Deze stichting bezat nu de beide kranen en besloot de 38, die niet gerestaureerd was, af te voeren. Daarmee zou een uniek stuk industriële geschiedenis van Vlissingen verloren gaan. Door ingrijpen vanuit het particulier initiatief is de Stoomhijskraan Schelde 38 aangekocht en naar Vlissingen gehaald. In 2016 is de Stichting Stoomhijskraan Schelde 38 opgericht en begon het restauratieproject.

Video

Reactie schrijven

Commentaren: 2
  • #1

    Harry Overdam (zaterdag, 16 oktober 2021 09:08)

    Compliment voor alle vrijwilligers die er voor gezorgd hebben dat cultureel erfgoed behouden blijft en staat op de plaats waar het hoort.

  • #2

    Maarten (maandag, 18 oktober 2021 17:24)

    Respect voor het doorzettingsvermogen van initiatiefnemer Wesley Sekewael en alle andere vrijwilligers. Tegenwerking door burgemeester en wethouders van Vlissingen hebben zij overwonnen. Wat een indrukwekkend resultaat!