Diverse activiteiten van start via HZ University of Applied Sciences

Via de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen zijn onlangs een aantal activiteiten van start gegaan, zoals de ‘We Explore Together-week’: Studenten zoeken oplossingen voor vragen ondernemers. Hoe leg je pijpleidingen aan in de Westerschelde met minimale impact op de natuur en hoe houd je het festivalterrein van Concert at SEA schoon? Dit zijn slechts twee van de negentien vragen waarover studenten van verschillende opleidingen van de HZ zich buigen tijdens de We Explore Together-week, die in de eerste week van november plaatsvindt.

Studenten werken samen aan oplossingen voor vragen van Zeeuwse ondernemers
Een aantal HZ-opleidingen organiseert in de eerste week van november de We Explore Together-week. Tijdens deze projectweek werken studenten uit verschillende jaren en van verschillende opleidingen samen aan vraagstukken van negentien opdrachtgevers uit de Zeeuwse regio. Voor deze vraagstukken zijn duurzame oplossingen nodig. De vraagstukken zijn verdeeld in drie thema’s van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: Natural Resource Base, Production and Consumption en Well Being.

De studenten gaan onder meer aan de slag met de volgende opdrachten:
• Zeeuwind en Sustainable Delta Resources vragen studenten na te denken over waterstof als duurzaam alternatief voor energie.  
• North Sea Port vraagt de studenten mee te denken over hoe je diverse pijpleidingen kunt aanleggen in de Westerschelde. Dit moet op zo’n manier dat het technisch en financieel haalbaar is, maar ook met een zo klein mogelijke impact op de natuur.
• Concert at SEA vraagt studenten oplossingen aan te dragen om het festivalterrein schoon te maken en hoe je bezoekers kunt motiveren om hun afval netjes weg te gooien.
• Zeelenberg Architectuur daagt de studenten uit om een andere invulling te geven aan vrijgekomen agrarisch gebieden. Deze gebieden mogen getransformeerd worden naar een ‘belevingslandschap’. De landschappelijke identiteit moet wel behouden blijven. De studenten moeten rekening houden met het getij, maar ook plaats bieden aan recreatie en unieke woningen.
• ZorgSaam zoekt naar oplossingen voor mensen met dementie die hen in staat stellen om op een veilige manier maximale vrijheid te beleven en hun leven zoveel mogelijk te kunnen leiden zoals ze gewend waren. Ook zoekt ZorgSaam ICT-oplossingen die de zorg goed ondersteunen. Op maandag 1 november presenteren alle opdrachtgevers hun opdrachten aan de studenten Bouwkunde, Civiele Techniek, HBO-ICT, Technische Bedrijfskunde, Watermanagement, Global Project and Change Management, Commerciële Economie en Communicatie. Op vrijdagmiddag 5 november tonen de studenten hun oplossingen aan de opdrachtgevers tijdens een presentatiemarkt. De We Explore Together-week vindt plaats op HZ-locatie Het Groene Woud in Middelburg.

Onderzoek naar beweegredenen om zich in Zeeland te vestigen
Onderwijsinstellingen HZ University of Applied Sciences en Scalda doen onderzoek naar beweegredenen die studenten hebben om zich in Zeeland te vestigen. Aanleiding voor het onderzoek Zis Leefbaarheid/Studentenbinding is dat veel studenten na hun diploma vertrekken uit Zeeland, terwijl er voor studenten voldoende kansen zijn om hier een carrière op te bouwen. Het vertrek zorgt voor een verlies aan kennis en expertise bij het bedrijfsleven en overheid.

Vestigen in de regio of verlaten
De onderzoekers willen door discussies met (groepjes) studenten én via vragenlijsten erachter komen waarom jongeren zich vestigen in Zeeland dan wel de regio verlaten. De uitkomsten van het onderzoek geven inzicht in hun keuzes en daarmee ook in de leefbaarheid van Zeeland. Inmiddels hebben de eerste gespreksrondes met laatstejaarsstudenten van de HZ plaatsgevonden. Hierin werd onder meer aan (pas afgestudeerde) studenten gevraagd welke voorzieningen voor hun van belang zijn om hun vrije tijd mee in te vullen. Vrienden die in de buurt wonen, de mogelijkheid om te sporten in de omgeving en aanwezigheid van horeca en winkels en het strand werden onder meer aangemerkt als belangrijke factoren. Ook is bijvoorbeeld een parkeerplaats aan huis belangrijk. Nader onderzoek moet uitwijzen in hoeverre Zeeland aan deze wensen voor leefbaarheid voldoet. Het project loopt tot april volgend jaar. Tussentijds worden de resultaten van het onderzoek in een themasessie gedeeld met geïnteresseerden en de provincie Zeeland.

Ondersteunen van het onderzoek
De provincie Zeeland ondersteunt het onderzoek in het kader van Zeeland in Stroomversnelling. Gedeputeerden Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas hebben dinsdag symbolisch een cheque van 25.000 euro uitgereikt aan projectleider dr. Ingrid Snijders van het HZ-lectoraat Healthy Region en Marc Cardon namens Scalda.

HZ-studenten fietsen naar klimaattop in Glasgow
Twee studenten en één werknemer van de HZ fietsen naar de klimaattop in het Schotse Glasgow. Hun tocht begint op zondag 31 oktober. Delta Management-studenten Adam Rhafes en Fabian Moβner en oud-studente International Business en HZ Green Office-coördinator Svetlana Vylkova beginnen in Amsterdam. Met De Luchtfietsers, een collectief van 27 ‘fietsende activisten’, rijden ze naar IJmuiden waar ze oversteken naar Newcastle. Het drietal compenseert de CO2-uitstoot van de ferry door bomen op het HZ-terrein te planten. In Newcastle begint het tweede deel van de ruim 300 kilometer lange fietstocht. Het drietal wil sowieso op 6 november in Glasgow zijn. Dan is het Global Day of Action for the Climate. De fietsen worden gesponsord door Cycle Hub, een deelfietseninitiatief van onder meer de HZ. De tocht is te volgen via het Instagram-account van De Luchtfietsers.
 
Veel belangstelling voor innovatief onderzoeksproject naar werken met kanker
Voor mensen met kanker is het moeilijk om aan het werk te blijven of terug naar kantoor te komen na hun ziekte. Het onderzoekt I Know How, waarin HZ-lectoraat Expertise and Valorisation Management samenwerkt met Engelse, Franse en Vlaamse partners, probeert dit met digitale hulpmiddelen eenvoudiger te maken. Via een tool kunnen belanghebbenden (de zieke werknemer, leidinggevenden, HR-adviseur, collega’s en andere betrokkenen) met elkaar in gesprek. Ze krijgen hierdoor meer inzicht in elkaars situatie en maken daardoor betere keuzes tijdens het proces. De tool is een middel en een doel. Het helpt mensen in hun handelen en zorgt dat kennis over werken met kanker wordt verspreid. Er is een video gemaakt naar aanleiding van de eerste projectfase, die veel belangstelling wekt. Amsterdam UMC, KWF en het Kenniscentrum Werk en Kanker zijn enthousiast over I Know How. Ze zien het als goede aanvulling op hun werk en willen aansluiten in de tweede fase.

Meer informatie over het project is te krijgen via lector Hans de Bruin: hans.de.bruin@hz.nl.   

Video

Reactie schrijven

Commentaren: 0